Οριστικό λουκέτο στη ΔΟΥ Κιάτου

Παρασκευή, 21 Σεπτεμβρίου 2012Συγχωνεύεται με τη ΔΟΥ Κορίνθου η οποία θα ονομάζεται πλέον ΔΟΥ Κορίνθου – Νεμέας – Κιάτου –«Σώθηκε» η ΔΟΥ Ξυλοκάστρου

Την αναστολή λειτουργίας για 49 ΔΟΥ από την 1η Οκτωβρίου και τη μεταφορά των αρμοδιοτήτων τους σε άλλες ΔΟΥ, προβλέπει απόφαση του υπουργείου Οικονομικών που δημοσιοποιήθηκε την Πέμπτη. Στην Αττική, θα κλείσουν οι εφορίες ΙΕ΄ Αθηνών, ΚΒ΄ Αθηνών, ΙΘ΄ Αθηνών, ΚΓ΄ Αθηνών, Ιλίου, Άνω Λιοσίων, Χολαργού, Αργυρούπολης, ΚΑ΄ Αθηνών, Κορυδαλλού και Κορωπίου. Η καθ' ύλην και κατά τόπον αρμοδιότητα των ΙΕ΄ Αθηνών και ΚΒ΄ Αθηνών μεταφέρεται στην Α΄(Α΄Β΄Γ΄) Αθηνών, της ΙΘ' Αθηνών στην ΙΓ΄ Αθηνών, του Ιλίου στους Αγ. Ανάργυρους, του Χολαργού στην Αγ. Παρασκευή, της Αργυρούπολης στην Ηλιούπολη, της ΚΑ' Αθηνών στο Ψυχικό, του Κορυδαλλού στη Νίκαια και του Κορωπίου στην Παλλήνη. Οι ΔΟΥ στις οποίες μεταφέρονται οι αρμοδιότητες των εφοριών που κλείνουν, μετανομάζονται. Με την ίδια απόφαση ανακαθορίζεται η έδρα των ΔΟΥ υποδοχής των νομών Αττικής και Θεσσαλονίκης, η οποία εκτείνεται εντός των ορίων του συνόλου της κατά τόπον αρμοδιότητάς τους. Επίσης, ανακαθορίζεται η έδρα των ΔΟΥ υποδοχής όλων των νομών της χώρας, η οποία εκτείνεται εντός των ορίων των Δημοτικών Κοινοτήτων της πρωτεύουσας κάθε νομού.  Οι οργανικές θέσεις των ΔΟΥ, των οποίων αναστέλλεται η λειτουργία, περιέρχονται στις ΔΟΥ στις οποίες μεταφέρεται η κατά τόπον και καθ' ύλην αρμοδιότητά τους, προσαυξάνοντας, αντίστοιχα, τις οργανικές θέσεις τους. Η αρμοδιότητα παρακολούθησης και διεκπεραίωσης όλων των εκκρεμών υποθέσεων των οργανικών μονάδων, των οποίων αναστέλλεται η λειτουργία, καθώς και η έκδοση των σχετικών πράξεων επιβολής φόρων ή προστίμων και λήψης μέτρων είσπραξης, περιέρχεται στις οργανικές μονάδες υποδοχής αυτών.  Ο προϊστάμενος της οργανικής μονάδας, στην οποία μεταφέρεται η αρμοδιότητα, καθίσταται αρμόδιος για την έκδοση των οικείων καταλογιστικών πράξεων, την επίλυση των διαφορών, τη βεβαίωση και είσπραξη των φόρων και λοιπών επιβαρύνσεων, για τη λήψη όλων των προβλεπόμενων μέτρων είσπραξης σε βάρος των οφειλετών και των περιουσιακών στοιχείων αυτών και είναι υπεύθυνος για το συντονισμό και τη διεκπεραίωση όλων των ενεργειών που απαιτούνται για την επιτυχή εφαρμογή της παρούσας.  Όλα τα εκδιδόμενα παραστατικά και οι βεβαιώσεις φέρουν την επωνυμία της ΔΟΥ υποδοχής.  Τέλος, σε όσες ΔΟΥ υποδοχής έχει ανασταλεί η λειτουργία του Τμήματος εξόδων, μεταφέρεται το Τμήμα Εξόδων της ΔΟΥ της οποίας αναστέλλεται.

Λουκέτο στη ΔΟΥ Κιάτου – Παραμένει η ΔΟΥ Ξυλοκάστρου…
Όσον αφορά στην Κορινθία, λουκέτο οριστικά βάζει η ΔΟΥ Κιάτου η οποία πλέον συγχωνεύεται με τη ΔΟΥ Κορίνθου –Νεμέας και θα μετονομαστεί σε ΔΟΥ Κορίνθου – Νεμέας – Κιάτου. Όπως φαίνεται από την τελευταία απόφαση του υπουργείου Οικονομικών, παραμένει σε λειτουργία η ΔΟΥ Ξυλοκάστρου...

Χ. Ζαχαριάς: Ό,τι γίνεται «στο πόδι» δεν θα έχει αποτέλεσμα΄

«Είχαμε ακούσει για την αναστολή λειτουργίας πολλών ΔΟΥ ανά την Ελλάδα, κάτι που δεν είναι παράλογο, όντως έπρεπε να γίνει, όμως αυτό που πιστεύουμε είναι, ότι αυτό πρέπει να γίνει για να χτυπηθεί η φοροδιαφυγή αλλά και να εξυπηρετηθεί ο πολίτης. Έτσι όπως γίνεται τώρα, βιαστικά, χωρίς πρόγραμμα, χωρίς να έχει οργανωθεί η μηχανοργάνωση ώστε να μπορεί να εξυπηρετείται ο κόσμος, πιστεύω, ότι αυτό δεν θα λειτουργήσει –τουλάχιστον το πρώτο χρονικό διάστημα- προς τη σωστή κατεύθυνση, δηλαδή να είμαστε αποτελεσματικοί. Και αναρωτιέμαι γιατί γίνεται αυτό, ενδεχομένως λόγω της τρόικα και τις αναδιαρθρώσεις. Όμως, φοβάμαι, ότι τέτοιου είδους αναδιοργανώσεις που γίνονται στο πόδι, δεν θα έχουν το αποτέλεσμα που όλοι θέλουμε και προσδοκούμε».