Γρ. Καρπούζης: Ο Δήμαρχος εμπαίζει το Δ.Σ. για την αστική συγκοινωνία

Δευτέρα, 26 Μαρτίου 2012

Στην επίθεση που δέχτηκε από τον Δήμαρχο Κορινθίων Α. Πνευματικό κατά την τελευταία συνεδρίαση του Δ.Σ. όταν ο ίδιος θέλησε να ρωτήσει ποια είναι η εξέλιξη σχετικά με το πρόβλημα που έχει προκύψει με την αστική συγκοινωνία, αναφέρθηκε ο δημοτικός σύμβουλος της μείζονος μειοψηφίας Γρ. Καρπούζης. Ο κ. Καρπούζης τόνισε ότι με το θέμα αυτό έχει ασχοληθεί πολλές φορές και έχει επισημάνει την ανάγκη να δοθεί λύση άμεσα, γιατί ταλαιπωρούνται οι πολίτες. Σημείωσε επίσης ότι «ο Δήμαρχος εμπαίζει το Δημοτικό Συμβούλιο και τους Κορίνθιους, αφού έλεγε πως σε λίγες μέρες θα είχε λυθεί το θέμα. Τέλος τόνισε ότι «πρέπει να κοπούν τα «ντιριντάχτα», να γίνει μείωση των δαπανών και να αφήσει τα «καουμποϊλίκια» και την τακτική «δεν συζητώ και κάνω τη διαπραγμάτευση όπως θέλω», αλλά να τελειώνει άμεσα με το θέμα αυτό».