1ο Τακτικό Συνέδριο του Συνδέσμου Εθνικής Ενότητας

Πέμπτη, 23 Φεβρουαρίου 2012

Την Κυριακή 4 Μαρτίου στις 9:00 π.μ. στο ξενοδοχείο "President"

Το 1ο Τακτικό Συνέδριο του Συνδέσμου είναι γεγονός. Πραγματοποιείται την Κυριακή στις 4 Μαρτίου 2012,  στην Αθήνα στο ξενοδοχείο "President" (Κηφισίας 43, Σταθμός Μετρό "Πανόρμου" αίθουσα ΑΤΛΑΣ και ΕΥΡΩΠΗ ). Ο σκοπός του συνεδρίου, σύμφωνα με το καταστατικό του κόμματος, είναι:
α. H εκλογή του Προέδρου του κόμματος. β. Η εκλογή των 11 μελών του Ανωτάτου Πολιτικού Συμβουλίου γ. Η εκλογή 50 μελών για την Κεντρική επιτροπή και 20 αναπληρωματικών. δ. Ο καθορισμός της ιδεολογίας του κόμματος. ε. Ή έγκριση των προτεινομένων τροποποιήσεων του καταστατικού.
Με συνέπεια στο λόγο μας, όραμα και πίστη στην Πατρίδα, το Σύνταγμα και τις επιδιώξεις του κόμματος, σας περιμένουμε με δυναμισμό και ελπίδα για να διαμορφώσουμε το μέλλον της χώρας μας. Tο συνέδριο θα πραγματοποιηθεί σε δύο αίθουσες του Ξενοδοχείου President και το πρόγραμμα εργασιών έχει ως παρακάτω:

Αίθουσα ΕΥΡΩΠΗ
9:00 Έναρξη εγγραφής ψηφοφόρων (τακτικών μελών) - παραλαβή ψηφοδελτίων. Οικονομική τακτοποίηση μελών που έχουν εγγραφεί μέχρι την 21 Φεβρουαρίου 2012 και ώρα 19:00 για να έχουν το δικαίωμα εκλέγειν και εκλέγεσθαι. Eγγραφή νέων μελών (χωρίς δικαίωμα ψήφου).
11:00 Έναρξη ψηφοφορίας τακτικών μελών για εκλογή: Προέδρου, Μελών Α.Π.Σ., Μελών Κ.Ε.
17:00 Πέρας εγγραφής ψηφοφόρων (τακτικών μελών) και νέων μελών. Πέρας ψηφοφορίας.
18:00 Πέρας εργασιών εφορευτικών επιτροπών, σύνταξη πρακτικού, επίδοση αποτελεσμάτων στο πρόεδρο της επιτροπής του συνεδρίου.

Αίθουσα ΑΤΛΑΣ
10:00 Έναρξη εργασιών συνεδρίου – Χαιρετισμός – Ενημέρωση επί του προγράμματος και των διαδικασιών από τον πρόεδρο και μέλη της επιτροπής διεξαγωγής του 1ου Τακτικού Συνέδριο. Παροχή έγκρισης, από τους Συνέδρους , δικαιώματος εκλέγειν και εκλέγεσθαι μελών που έχουν εγγραφεί μέχρι την 21 Φεβρουαρίου 2012 και ώρα 19:00.
10:30 Ανακοίνωση υποψηφιοτήτων για εκλογή: Προέδρου, Μελών Α.Π.Σ., Μελών Κ.Ε.
12:00 Έγκριση ιδεολογίας
12:15 Τροποποιήσεις καταστατικού
13:00 Oμιλίες – Τοποθετήσεις Συνέδρων
15:00 Διάλειμμα
15:30 Oμιλίες – Τοποθετήσεις Συνέδρων
17:00 Διάλειμμα -Επεξεργασία προτάσεων από την επιτροπή του Συνεδρίου
18:00 Παρουσίαση προτάσεων από την επιτροπή του Συνεδρίου, Ανακοίνωση αποτελεσμάτων ψηφοφοριών, Παρουσίαση νέων μελών Α.Π.Σ.- Χαιρετισμοί , Παρουσίαση νέων μελών Κ.Ε. Ομιλία νέου προέδρου-Σύντομος χαιρετισμός.
• Αλλαγές επί του προγράμματος δύνανται να πραγματοποιηθούν από την επιτροπή διεξαγωγής ανάλογα με την ροή των ψηφοφοριών και του αριθμού ομιλητών.