ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΟΣ, ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

Τετάρτη, 18 Ιανουαρίου 2012


Πραγματοποιήθηκε στις 16/1/2012 ημέρα Δευτέρα και ώρα 17:00μ.μ. η Τακτική Γενική Συνέλευση της ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ για την ανάδειξη του Νέου Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ. Εξελέγησαν οι κ.κ. Βασίλειος Νανόπουλος Πρόεδρος Επιμελητηρίου Κορινθίας ως Πρόεδρος ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ, Πλάτων Μαρλαφέκας Πρόεδρος Επιμελητηρίου Αχαΐας ως Α΄ Αντ/δρος και Αλέξανδρος Πάσχος Πρόεδρος Επιμελητηρίου Θεσπρωτίας ως Β΄ Αντ/δρος . Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ συστάθηκε το 1997 από τα δεκαέξι (16) Επιμελητήρια της Δυτ. Ελλάδος, Πελοποννήσου, Ηπείρου & Ιονίων Νήσων , την Ηλειακή Α.Ε. , το ΚΣΜΜΕ Δυτ. Ελλάδος, την ΑΔΕΠ, το ΞΕΕ, το ΠΟΞ, την ΕΕΔΕ, και τον ΣΕΒ προκειμένου να λειτουργήσει ως Ενδιάμεσος Φορέας υλοποίησης προγραμμάτων του Υπουργείου Ανάπτυξης. Το 2009 μαζί με του υπόλοιπους ανά την Ελλάδα έξι (6) Ενδιάμεσους Φορείς συγκρότησαν τον ΕΦΕΠΑΕ (Ενδιάμεσο Φορέα για το Δ΄ ΚΠΣ). Σκοπός της ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ είναι η διαχείριση - παρακολούθηση της υλοποίησης των επενδυτικών προγραμμάτων του ΕΠΑΝ ΙΙ στις περιφέρειες της αρμοδιότητάς της καθώς και η ενημέρωση των επιχειρήσεων για την προκήρυξη νέων προγραμμάτων. Εντός του έτους 2012 αναμένεται να προκηρυχθούν τα  προγράμματα: 1.      Επιχειρηματικότητα Συνεργατικοί Σχηματισμοί – Clusters2.      Μετεγκατάσταση 2011 Επιχειρήσεων σε ΒΙΠΕ, ΒΙΠΑ, ΒΙΟΠΑ και Τεχνοπόλεις. 3.      Εναλλακτικός Τουρισμός για Νέες Επιχειρήσεις. 4.      Εκσυγχρονισμός στον Τουρισμό. Για πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στα τηλέφωνα του Φορέα. Τηλ.: 2610-622714 / 622751 / 622719 / 622711 ή στην ιστοσελίδα : www.diaxeiristiki.gr