Λύθηκε η μίσθωση 6 νηπιαγωγείων του Δήμου Κορινθίων

Πέμπτη, 29 Σεπτεμβρίου 2011

Ομόφωνα αποφασίστηκε η λύση των μισθώσεων των παρακάτω Νηπιαγωγείων του Δήμου Κορινθίων και η προκήρυξη διαγωνισμού για τη μίσθωση νέων χώρων. 10ο  Κορίνθου (οδός Σωκράτους), 13ο  Κορίνθου (Κολοκοτρώνη 48), 15ο  Κορίνθου (Κροκιδά-Αρχ. Μακαρίου), 5ο  Κορίνθου (Ερυθραίας 11 Αγ. Άννα), 4ο  Κορίνθου (Σίνα 70), Αρχαίας Κορίνθου.