«Επιμήκυνση χρέους» στον Δήμο Βέλου – Βόχας

Σάββατο, 30 Απριλίου 2011

Συνεδρίασε την Τετάρτη το Δ.Σ. Βέλου – Βόχας και ένα από τα κυριότερα θέματα της ημερήσιας διάταξης ήταν η απόφαση που πάρθηκε για να επιμηκυνθεί η φετινή δόση των δανείων και των δύο πρώην Δήμων που ανέρχεται στο ποσό των 870.000 ευρώ! Λόγω της φετινής άσχημης οικονομικής κατάστασης, το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων πρότεινε στο Δήμο και έκανε τη διευκόλυνση, η φετινή δόση να εξοφληθεί σε 15 χρόνια, εννοείται με τους ανάλογους τόκους. Αυτό θα γίνεται σταδιακά και ενώ θα προσθέτεται ένα ποσό περίπου 50.000 ευρώ στη δόση της επόμενης χρονιάς. Δηλαδή, το 2012, ο Δήμος αντί των 870.000 ευρώ θα πρέπει να πληρώσει δόση, περίπου 920.000 ευρώ κι αυτό θα συνεχιστεί για όλα τα επόμενα χρόνια μέχρις ότου εξοφληθεί το χρέος των δανείων και απομείνει μόνο το χρωστούμενο ποσό της φετινής δόσης που δεν θα δοθεί. Με λίγα λόγια αποφασίστηκε η «επιμήκυνση» της φετινής δόσης του δανείου αφού σε αντίθετη περίπτωση, ο Δήμος θα είχε μεγάλο πρόβλημα για να καλύψει τις υπόλοιπες ανάγκες του. το Δ.Σ. διήρκησε περίπου 2 ώρες και κύλησε σε ομαλό κλίμα…