Ξεκίνησε με επιτυχία το πρόγραμμα Εθελοντικής Δράσης

Σάββατο, 30 Απριλίου 2011

Ξεκίνησε την Πέμπτη το  απόγευμα , στις 5..μ.μ., στο μικρό θέατρο του Δημοτικού Καταστήματος Κορίνθου, το εκπαιδευτικό Πρόγραμμα  που αφορά την Εθελοντική Δράση για την Διαχείριση Κινδύνων και Κρίσεων, με σκοπό την Αντιμετώπιση Εκτάκτων Αναγκών. Το Πρόγραμμα με τίτλο  «Προστατεύω τον εαυτό μου και τους άλλους» γίνεται  σε συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας και την Γενική Γραμματεία Δια Βίου Μάθησης και την ευθύνη υλοποίησης του την έχει ο Δήμος Κορινθίων. Ο αριθμός των συμμετεχόντων πολιτών-δημοτών, ξεπέρασε κάθε προηγούμενο και έγινε σημείο αναφοράς από τον κ.. Βερνίκο (καθηγητή του εναρκτήριου Προγράμματος) που χαρακτήρισε αξιοσημείωτη τόσο την πληθώρα  των αιτούντων συμπολιτών μας όσο και την πολυπληθή τους παρουσία στο εκπαιδευτικό αυτό σεμινάριο. Η πολύ καλή προετοιμασία, η συνέπεια και ο προγραμματισμός  της Δημοτικής Αρχής,  είχε σαν αποτέλεσμα  να θεωρηθεί το συγκεκριμένο πρόγραμμα  από τον ίδιο τον κ. Βερνίκο,  ως το πιο ενδιαφέρον και το πολυπληθέστερο,  αφού ο μέσος όρος των  συμμετεχόντων συμπολιτών μας  ξεπέρασε  το μέσον όρο Πανελληνίως.