Ανακοινώθηκαν οι θεματικοί Αντιπεριφερειάρχες Πελοποννήσου

Τετάρτη, 16 Ιανουαρίου 2013Ανακοινώθηκαν επίσημα από τον Π. Τατούλη οι Θεματικοί Αντιπεριφερειάρχες Πελοποννήσου για το διάστημα από 1/1/2013 μέχρι και 31/8/2014 στους τομείς, Ανάπτυξης και Έργων, Ενέργειας και Πολιτισμού και Απασχόλησης, Υγείας και Παιδείας.  Οι Αντιπεριφερειάρχες της Περιφέρειας Πελοποννήσου, από 1/1/2013 έως 31/8/2014 με τις αντίστοιχες αρμοδιότητες είναι ως εξής: 1. κα. Κωνσταντίνα Νικολάκου του Δημητρίου, στους τομείς: · Ανάπτυξης · Έργων · Πληροφόρησης των μέσων ενημέρωσης της Περιφέρειας Πελοποννήσου 2. κ. Απόστολο Παπαφωτίου του Ευαγγέλου, στους τομείς: · Ενέργειας · Βιομηχανίας · Πολιτισμού 3. κ. Ανδρέα Πουλά του Θεοδοσίου, στους τομείς: · Απασχόλησης · Παιδείας · Υγείας