Άμισθη η θέση του Ν. Σταυρέλη ως πρόεδρος του Δ.Σ. Κορινθίων

Τρίτη, 15 Ιανουαρίου 2013


Η θέση του προέδρου του Δ.Σ. Κορινθίων, είναι μια υπεύθυνη θέση  που χρειάζεται μεγάλη εμπειρία και γνώση, ειδικά με τις μεγάλες αλλαγές που παρατηρούνται το τελευταίο διάστημα με τον Καλλικράτη, για να ανταποκριθεί στις μεγάλες υποχρεώσεις που υπάρχουν. Ο Ν. Σταυρέλης, κατά γενική ομολογία, κατέχει όλα τα παραπάνω και επίσης κάτι πολύ σημαντικό: Έχει και απολαμβάνει το σεβασμό όλων των συμβούλων από κάθε παράταξη μέσα στο Δ.Σ. που σέβονται το δύσκολο έργο που έχει να επιτελέσει. Και το κυριότερο: Η θέση του ήταν, είναι και θα είναι άμισθη! Ο ίδιος δεν πληρώνεται για να ασκεί τα καθήκοντα του προέδρου, κάτι που πολύ δύσκολα θα έκανε κάποιος για μια τέτοια «καυτή» θέση που χρειάζεται να έρχεσαι ακόμα και σε αντιπαράθεση με συναδέλφους του, ή να κρατά ισορροπίες για να «μην τιναχτεί ένα συμβούλιο στον αέρα». Ας το καταλάβουν λοιπόν οι καλοθελητές, ότι η θέση αυτή δεν είναι «διαλέγω βερίκοκα και τα βάζω στο τελάρο», αλλά πολύ μεγάλης σημασίας....