Συνεδρίασε για πρώτη φορά το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Σικυωνίων

Πέμπτη, 24 Ιανουαρίου 2013Στόχος του Δ.Σ. είναι το νεοσύστατο νομικό πρόσωπο να μην επιβαρύνει το δημοτικό προϋπολογισμό

Λίγες μόλις ημέρες μετά την έναρξη του νέου έτους, το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Σικυωνίων πραγματοποίησε την πρώτη του συνεδρίαση την Παρασκευή 18 Ιανουαρίου.  Το Διοικητικό Συμβούλιο έλαβε όλες τις απαραίτητες αποφάσεις για την εύρυθμη λειτουργία του νομικού προσώπου κατά την έναρξή του (Ο.Ε.Υ., Κανονισμός Λειτουργίας κλπ). Επίσης ψήφισε τον Προϋπολογισμό του έτους 2013 στον οποίο πέρα από τις λειτουργικές δαπάνες, έχουν προβλεφθεί και δαπάνες γα προμήθεια νέου εξοπλισμού, συντηρήσεις των υπαρχουσών εγκαταστάσεων κ.α.  Στόχος του Διοικητικού Συμβουλίου είναι το νεοσύστατο νομικό πρόσωπο να μην επιβαρύνει το δημοτικό προϋπολογισμό, αλλά όλα τα έξοδά του να καλύπτονται από τους χρήστες του λιμανιού, του αλιευτικού καταφυγίου και της χερσαίας ζώνης λιμένα. Στο σκεπτικό αυτό αποφασίστηκε και η νέα τιμολογιακή πολιτική που θα ακολουθηθεί για το 2013. Συνολικά λήφθηκαν 18 αποφάσεις και στόχος είναι η συντομότερη και αποτελεσματικότερη λειτουργία του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σικυωνίων.