ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΣΤΟΥΣ ΕΠΟΜΕΝΟΥΣ ΜΗΝΕΣ

Παρασκευή, 12 Οκτωβρίου 2012


ΒΑΣΙΛΗΣ Κ. ΜΕΛΛΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ Κ. ΜΕΛΛΟΣ   
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Σκοπός του παρόντος άρθρου είναι αφενός να εκτιμήσει συνοπτικά την μακροοικονομική κατάσταση της χώρας έως το τέλος του 2013 κι αφετέρου με βάσει αυτές τις εκτιμήσεις να προτείνει ενέργειες που θα καταστήσουν ανθεκτικότερες τις ελληνικές επιχειρήσεις σε αυτό το ασφυκτικό περιβάλλον.

 Α.
Είναι πλέον εμφανείς και αισθητές σε κάθε πολίτη οι συνέπειες των οικονομικών μέτρων που έχουν επιβληθεί έως σήμερα από το μνημονιακό καθεστώς στην χώρα μας. Τα επιχειρήματα περί δίκαιου χαρακτήρα των επιβαλλόμενων μέτρων και δημιουργίας προοπτικών για την χώρα έχουν πλέον καταρρεύσει.
Όσων αφορά τα μελλοντικά θέματα που θα επηρεάσουν την μελλοντική μακροοικονομική κατάσταση της χώρας έως και το τέλος του 2013 είναι : 
1.      Η οριστικοποίηση των νέων δημοσίων οικονομικών μέτρων συνολικού ύψους 13,5 δις ευρώ με τους εκπροσώπους των δανειστών.
2.      Η εκταμίευση της δόσης ποσού των 31 δις ευρώ από την ομάδα των δανειστών.
Όσων αφορά τα δημοσιοοικονομικά μέτρα ύψους 13,5 δις , ουσιαστικά έχουν συμφωνηθεί οι βασικοί άξονες που έχουν ως εξής:
Ø  Το μεγαλύτερο μέρος των μέτρων θα επιβαρύνει το ερχόμενο έτος 2013 (περίπου 9 δις ευρώ).
Ø  Το ποσό της μείωσης των μισθών, συντάξεων και κοινωνικών επιδομάτων ανέρχεται συνολικά στο ποσό των 5,4 δις για το 2013.
Ø  Οι πρόσθετες φορολογικές επιβαρύνσεις για το ερχόμενο έτος 2013 ανέρχονται συνολικά  στο ποσό των 1,5 δις περίπου. Το μεγαλύτερο μέρος αυτών των πρόσθετων φορολογικών επιβαρύνσεων αφορά φορολόγησηατομικών επιχειρήσεων κι ελευθέρων επαγγελματιών. Σχετικά με την εκταμίευση της καταβαλλόμενης δόσης από τους δανειστές ποσού 31 δις, αυτή θα χρησιμοποιηθεί ως εξής:
Ø  ποσό 24 δις ευρώ εξ αυτού θα δοθεί για την ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών. Οι ελληνικές τράπεζες ήδη αντιμετωπίζουν σημαντικό πρόβλημα ανεπάρκειας κεφαλαίων που οφείλεται κυρίως: 1) στην ανεξέλεγκτη και μη ορθολογική δανειοδοτική πολιτική που ακολούθησαν την τελευταία δεκαπενταετία η οποία σε συσχέτιση με την κρίση ρευστότητας που οδηγήθηκε η χώρα έχουν ωθήσει σε πρωτόγνωρα μεγέθη τις ζημιές από επισφαλή δάνεια και  2) στις ζημιές που υπέστησαν από το «κούρεμα» των ελληνικών ομολόγων».
Δεν αναμένεται να δοθεί από τις Τράπεζες ουσιαστική αύξηση χορηγήσεων στην αγορά ακόμη και μετά την εκταμίευση της δόσης, αφού τα χρήματα που θα λάβουν θα τα χρησιμοποιήσουν κυρίως για βελτίωση της πολύ κακής κεφαλαιακής τους κατάστασης.
Ø  Το υπόλοιπο ποσό  7 δις δεν έχει οριστικοποιηθεί  πως θα χρησιμοποιηθεί ενώ ήδη οι ληξιπρόθεσμες οφειλές του δημοσίου προς ιδιώτες ανέρχονται ήδη στο ποσό των 7,9 δις ευρώ. Το  Δημόσιο πληρώνει του προμηθευτές του με βάσει τις εισπράξεις του και σε περίπτωση μη επάρκειας ρευστών αναβάλλει πληρωμές και έτσι καθίστανται ληξιπρόθεσμες. Με αυτόν τον τρόπο το δημόσιο έλλειμμα παρουσιάζεται ωραιοποιημένο και χαμηλότερο από το πραγματικό του ύψος. Το δημόσιο έλλειμμα θα επηρεαστεί-αυξηθεί όταν πραγματοποιηθούν αυτές οι πληρωμές.

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΕΣ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΕΩΣ ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ 2013
Η εφαρμογή των επιβαλλόμενων από την ομάδα των δανειστών νέων μέτρων σε συνδυασμό με την υπάρχουσα κατάσταση περιορισμένης ρευστότητας στην αγορά και την πρωτόγνωρη ανεργία αναμένεται να οδηγήσουν στα ακόλουθα το επόμενο έτος 2013:
Ø  Περαιτέρω αύξηση της ανεργίας σε ακόμη υψηλότερα επίπεδα. Θα πρέπει να τονισθεί ότι η ανεργία αυτή σε συνδιασμό και με την μείωση των συντάξεων, θα αυξάνει συνεχώς τον αριθμό των συνανθρώπων μας που θα ζουν σε επίπεδα κάτω από τα όρια της φτώχειας , δηλαδή θα αδυνατούν να καλύψουν τις βασικές τους ανάγκες για στέγαση , τροφή και ιατροφαρμακευτική περίθαλψη.
Ø  Περαιτέρω μείωση των μισθών του ιδιωτικού τομέα.
Ø  Μεγαλύτερη μείωση του διαθέσιμου εισοδήματος των πολιτών, που θα μειώσουν σημαντικά τις αγορές τους , οδηγώντας πολλές επιχειρήσεις σε διακοπή των εργασιών τους και ιδιαίτερα μικρομεσαίες ελληνικές επιχειρήσεις.
Ø  Ως συνέπεια των προαναφερομένων περαιτέρω εκτιμάται μείωση του Α.Ε.Π. το 2013  σε ποσοστό μεγαλύτερο του 4% σε σχέση με το 2012.
Ø  Οι δυσμενείς αυτές συνθήκες θα οδηγήσουν σε συγκεντρώσεις μεριδίων αγοράς ανά κλάδο , όπου συγκριτικό πλεονέκτημα θα έχουν οι πολυεθνικές επιχειρήσεις και λιγοστές μεγάλες ελληνικές επιχειρήσεις. 
Ø  Η περαιτέρω μείωση του Α.Ε.Π. της χώρας και η αύξηση της ανεργίας, θα οδηγήσουν σε αδυναμία επίτευξης επαρκής μείωσης του δημοσίου ελλείμματος σύμφωνα με τους αρχικούς στόχους της ομάδας των δανειστών.
Ø  Περαιτέρω μείωση τιμών ακινήτων.  Η υπερπροσφορά πώλησης ακινήτων και οι λόγοι που οδηγούν σε αυτήν, θα οδηγήσει σε σημαντική περαιτέρω μείωση της τιμής τους.


( Στο επόμενο άρθρο θα αναφερθούν οι προτάσεις προς της ελληνικές επιχειρήσεις)