Π. Νικολόπουλος: 200 ευρώ το άτομο για να ασκηθεί έφεση!!

Δευτέρα, 22 Οκτωβρίου 2012«Μείζον ζήτημα» χαρακτήρισε την απόφαση του Εφετείου Αθηνών, ο πρόεδρος του δικηγορικού συλλόγου Κορίνθου Π. Νικολόπουλος, σύμφωνα με την οποία, ουσιαστικά «καταργείται» το δικαίωμα της έφεσης σε δεύτερο βαθμό, αφού για να γίνει κάτι τέτοιο απαιτείται παράβολο 200 ευρώ από  όλους όσους συμμετέχουν στην έφεση! Ενώ μέχρι τώρα για ομαδική έφεση πληρωνόταν μόνο ένα παράβολο… Συγκεκριμένα μεταξύ άλλων ο κ. Νικολόπουλος τόνισε: «Εξεδόθη απόφαση του Εφετείου Αθηνών, η οποία εφόσον ισχύσει, ουσιαστικά καταργεί το δικαίωμα της εφέσεως! Αν χάνεις της υπόθεση στον Α΄ βαθμό, δεν θα μπορείς να προσφύγεις στον Β΄ βαθμό, αφού θα πρέπει να πληρώσει ο καθένας, ξεχωριστό παράβολο Δημοσίου 200 ευρώ!! Δηλαδή για να προσφύγουν 10 εργαζόμενοι π.χ., θα πρέπει να πληρώσουν 2.000 ευρώ για να έχουν νομική προστασία στο εφετείο. Παρεμποδίζεται με βάρβαρο τρόπο θα έλεγα η άσκηση εφέσεως. Πρόκειται για ένα εξοντωτικό μέτρο σε βάρος των πολιτών που θα πρέπει άμεσα να αναθεωρηθεί. Ακόμα και εκκρεμείς υποθέσεις θα κηρυχτούν παράνομες, επειδή έχει πληρωθεί μόνο ένα παράβολο! Ο πολίτης πρέπει να έχει το δικαίωμα της έφεσης και της υπεράσπισης του εαυτού του»…