Αποστρατεύτηκαν οι Χ. Μουρελάτος και Χ. Οικονομόπουλος

Τρίτη, 17 Ιουλίου 2012


Και οι δύο αναμένεται να αποχωρήσουν από το Σώμα μετά από λίγες μέρες έχοντας προσφέρει τα μέγιστα στην υπηρεσία τους

Ευδόκιμα τερματίσαντες τη σταδιοδρομία τους κρίθηκαν δύο ανώτεροι αξιωματικοί της αστυνομικής διεύθυνσης Κορινθίας, γνωστοί σε όλους μας για τη δράση τους όλα αυτά τα χρόνια. Πρόκειται για τον Ταξίαρχο κ. Χρήστο Μουρελάτο και τον Αστυνομικό Διευθυντή κ. Χαράλαμπο Οικονομόπουλο. Και οι δύο μετά τις κρίσεις που έγιναν αποστρατεύονται και αναμένεται να αποχωρήσουν από το Σώμα μετά από λίγες μέρες έχοντας προσφέρει τα μέγιστα στην υπηρεσία και στο δύσκολο έργο της Ασφάλειας του Πολίτη. Τους ευχαριστούμε για τη συνεργασία που είχαμε όλα αυτά τα χρόνια και τους ευχόμαστε καλό υπόλοιπο βίου μακριά από το άγχος και την πολύ έντονη δραστηριότητα. Υγεία και Δύναμη, κοντά στις οικογένειές τους…

Κρίσεις Ταξιάρχων Ελληνικής Αστυνομίας
Μετά την κρίση των Υποστρατήγων συνεχίστηκαν οι κρίσεις των Ταξιάρχων της Ελληνικής Αστυνομίας από το Ανώτατο Συμβούλιο του Σώματος, υπό την Προεδρία του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας, Αντιστρατήγου Νικόλαου Παπαγιαννόπουλου και τη συμμετοχή του Υπαρχηγού του Σώματος Αντιστρατήγου, Αδαμάντιου Σταματάκη και του Γενικού Επιθεωρητή Αστυνομίας Βόρειας Ελλάδας, Αντιστρατήγου Δημητρίου Παπαδόπουλου. Έκρινε ευδόκιμα τερματίσαντες τη σταδιοδρομία τους, τους κατωτέρω είκοσι εννέα (29) Ταξιάρχους Γενικών και Ειδικών Καθηκόντων, οι οποίοι προάγονται στο βαθμό του Υποστρατήγου εκτός οργανικών θέσεων και θα αποστρατευθούν ύστερα από τριάντα (30) ημέρες. Μεταξύ αυτών και στη θέση 19 είναι και ο αστυνομικός Διευθυντής Κορινθίας κ. Χ. Μουρελάτος. 

Κρίσεις Αστυνομικών Διευθυντών
Μετά την κρίση των Ταξιάρχων συνεχίστηκαν οι κρίσεις των Αστυνομικών Διευθυντών της Ελληνικής Αστυνομίας από το Ανώτατο Συμβούλιο του Σώματος, υπό την Προεδρία του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας, Αντιστρατήγου Νικόλαου Παπαγιαννόπουλου και τη συμμετοχή του Υπαρχηγού του Σώματος Αντιστρατήγου Αδαμάντιου Σταματάκη και του Γενικού Επιθεωρητή Αστυνομίας Βόρειας Ελλάδας, Αντιστρατήγου Δημητρίου Παπαδόπουλου. Κρίθηκαν ευδόκιμα τερματίσαντες τη σταδιοδρομία τους εξήντα (60) Αστυνομικοί Διευθυντές Γενικών Καθηκόντων, οι οποίοι προάγονται στο βαθμό του Ταξιάρχου εκτός οργανικών θέσεων και θα αποστρατευθούν ύστερα από τριάντα (30) ημέρες. Μεταξύ αυτών και ο αστυνομικός Διευθυντής Χ. Οικονομόπουλος.