Απορρόφηση της εταιρείας της Διώρυγας από τη ΔΕΚΑ Α.Ε.

Δευτέρα, 23 Ιουλίου 2012


Στο φως της δημοσιότητας ήρθε η πρώτη λίστα των 255 των οργανισμών που πρόκειται να καταργηθούν ή να συγχωνευτούν. Ο κατάλογος, που αποκάλυψε το Έθνος της Κυριακής, αφορά περισσότερους από 6.000 εργαζόμενους οι οποίοι αναμένεται να μεταταγούν.  Η κυβέρνηση, υπό την πίεση των δανειστών, επιδιώκει να προχωρήσει ταχύτατα το πρόγραμμα και ήδη τις επόμενες ημέρες αναμένεται να ανακοινωθούν οι πρώτοι 20 φορείς που θα αποτελέσουν «πιλότο» για το ολόκληρο το Δημόσιο.

Η λίστα

Η πρώτη λίστα των 255 οργανισμών, την πλήρη μορφή της οποίας δημοσιεύει η εφημερίδα, περιλαμβάνει φορείς που έχουν συμπεριληφθεί στις προτάσεις της επιτροπής Πάγκαλου, οργανισμούς που έχουν περιληφθεί σε μελέτη ιδιωτικών εταιρειών, αλλά και οργανισμούς που έχουν περιληφθεί στους νόμους για τις συγχωνεύσεις, αλλά οι σχετικές διαδικασίες δεν έχουν προχωρήσει. Μεταξύ τους περιλαμβάνονται και οργανισμοί που έχουν καταργηθεί βάσει νόμων (ΔΕΚΑ ΑΕ, ΟΓΕΕΚΑ, «Δήμητρα», ΟΠΕΠ, ΑΓΡΟΤΗΜΑ). Ενδεικτικά, η λίστα περιλαμβάνει ακόμα:
  • Απορρόφηση της Ανώνυμης Εταιρείας Διώρυγας Κορίνθου από την Δημόσια Επιχείρηση Κινητών Αξιών (ΔΕΚΑ)
  • Συγχώνευση του Οργανισμού Εξωτερικού Εμπορίου από το Ελληνικό Κέντρο Επενδύσεων (ΕΛΚΕ)
  • Ρευστοποίηση της περιουσίας της ΑΕ Εκμεταλλεύσεων Ακινήτων
  • Συγχώνευση του Ελληνικού Οργανισμού Τυποποίησης, του Εθνικού Συστήματος Διαπίστευσης και του Ελληνικού Ινστιτούτου Μετρολογίας
  • Συγχώνευση του Εθνικού Κέντρου Κοινωνικών Ερευνών (ΕΚΚΕ) με το Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών (ΕΙΕ)
  • Κατάργηση της Εταιρείας Διανομής Αερίου ΑΕ
  • Συγχώνευση των 29 φορέων διαχείρισης προστατευόμενων περιοχών σε 13
  • Συγχώνευση των διοικήσεων 102 Μονάδων Κοινωνικής Φροντίδας σε εννέα
  • Συγχώνευση της ΓΑΙΑ ΟΣΕ με την ΕΡΓΑ ΟΣΕ
Την κατάσταση με τους δημόσιους φορείς επεξεργάζεται ομάδα εργασίας στο υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης καθώς και στο υπουργείο Οικονομικών, προκειμένου να καταλήξουν στην τελική λίστα πριν από το τέλος Αυγούστου.

Α. Μούτσος: Δεν θα υπάρξει πρόβλημα με τους εργαζόμενους

Εδώ πρέπει να σημειώσουμε, ότι η ΔΕΚΑ Α.Ε. περιλαμβάνεται στους οργανισμούς που έχουν καταργηθεί βάσει νόμου! Πως είναι λοιπόν δυνατόν να συγχωνευτεί μία εταιρεία με κάποια που έχει καταργηθεί; Μάλλον υπάρχει λάθος ερμηνείας, αφού το πιο πιθανό είναι, η ΔΕΚΑ Α.Ε. και το Δ.Σ. που πιθανώς υπάρχει ακόμα, να συγχωνευτεί με την εταιρεία της Διώρυγας. Σχετικά με το θέμα ο πρόεδρος των εργαζομένων Α. Μούτσος μεταξύ άλλων τόνισε: «Δεν θα αλλάξει ο κύκλος εργασιών της Διώρυγας, ούτε θα υπάρξει πρόβλημα με τους εργαζόμενους. Είμαστε ήδη με μειωμένο προσωπικό… Έχουμε 82 άτομα και έπρεπε να ήμασταν 120. Αναγκαζόμαστε να λειτουργούμε κάποιες φορές με εξωτερικούς συνεργάτες. Όσο λειτουργεί η εταιρεία δεν θα έχουμε πρόβλημα. Η εταιρεία εισπράττει από τη διέλευση των πλοίων, κάνουμε τις συντηρήσεις που πρέπει και όχι μόνο «δεν μπαίνουμε μέσα» , αλλά έχουμε και κέρδη».