Συνεδριάζουν την Τετάρτη στο Λουτράκι

Δευτέρα, 9 Ιουλίου 2012


Συνεδριάζει την Τετάρτη στις 5:30 το απόγευμα το Δ.Σ. Λουτρακίου – Αγίων Θεοδώρων για συζήτηση και λήψη Απόφασης, στα θέματα της ημερήσιας διάταξης, τα κυριότερα εκ των οποίων είναι: Υποβολή πρότασης για καθιέρωση ως Δημόσιας Εορτής Τοπικής σημασίας για το Δήμο μας, της επετείου για την  ‘’Μάχη της Περαχώρας’’. (Εισηγητής Αντιδήμαρχος κ. Δέδες Γεώργιος). Καθορισμός ωραρίου λειτουργίας των υπηρεσιών του Δήμου Λουτρακίου - Αγίων Θεοδώρων. (Εισηγητής Αντιδήμαρχος κ. Γλυκοφρύδης Γεώργιος). Εξέταση αιτημάτων: α)Εξωραϊστικού Πολιτιστικού Συλλόγου Αγ. Θεοδώρων “Η Ανατολή”, β)Οικιστικού Εξωραϊστικού Συλλόγου “Λιονταρίου” Αγ. Θεοδώρων και γ)Ομοσπονδίας Εξωραϊστικών Συλλόγων Οικιστών Αγ. Θεοδώρων, για υδροδότηση οικισμών τους. (Εισηγητής Πρόεδρος Δημ. Κοιν. Αγίων Θεοδώρων κ. Ψυχογιός Χρήστος ). Γνωμοδότηση επί της μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων του έργου: ‘’Αιολικά Πάρκα’’ συνολικής ισχύος 123 MW στα Γεράνεια Όρη. (Εισηγητής Αντιδήμαρχος κ. Νικολάου Σπυρίδων). Αντικατάσταση του κ. Δέδε  Δημητρίου ,τακτικού μέλους του Δ.Σ. του ν.π.δ.δ. «Δηµοτικός Οργανισµός  Πολιτισµού - Αθλητισµού – Περιβάλλοντος Λουτρακίου – Αγ. Θεοδώρων ’’ ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ" », λόγω παραίτησης του. (Εισηγητής κ. Δήμαρχος). Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) έργου: ‘’Συντήρηση Δημοτικής οδοποιίας Λουτρακίου –Περαχώρας’’. (αρ. μελ. 6/2011). (Εισηγητής Αντιδήμαρχος κ. Νικολάου Σπυρίδων). Έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) έργου: ‘’Αγροτική  οδοποιία  Αγίων Θεοδώρων’’. (αρ. μελ. 10/2011).   (Εισηγητής Αντιδήμαρχος κ. Νικολάου Σπυρίδων)
Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης έργου: “Δημοτική Οδοποιία στη Δημ. Κοιν. Ισθμίας”. (αρ. μελ. 13/2011). (Εισηγητής Αντιδήμαρχος κ. Νικολάου Σπυρίδων). Μερική αναμόρφωση προϋπολογισμού τρέχοντος έτους. (Εισηγητής Αντιδήμαρχος κ. Γλυκοφρύδης Γεώργιος). Λήψη Απόφασης για εκτέλεση υπηρεσίας “Μεταφορά μαθητών σχολικού έτους 2012 – 2013”. (Εισήγηση  Δ.Τ.Υ.) Διαγραφή ή μη οφειλών από βεβαιωτικό κατάλογο προστίμων του Κ.Ο.Κ. ετών 2006 - 2010. (Εισήγηση  Οικονομικού).