Αρνείται να υπογράψει το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου τις σχετικές πράξεις για την εκλογή νέων διοικήσεων

Πέμπτη, 10 Νοεμβρίου 2011

Μαζί με άλλα 6 ΑΕΙ και 7 ΤΕΙ ανά τη χώρα

Δημοσιεύτηκαν στο ΦΕΚ τα μέλη των πενταμελών επιτροπών που ορίστηκαν από το υπουργείο Παιδείας σε επτά ΑΕΙ και επτά ΤΕΙ για να διεξάγουν τις εκλογές για τις νέες διοικήσεις στα συγκεκριμένα ιδρύματα. Τα 14 ιδρύματα δεν υπέγραψαν τις σχετικές διαπιστωτικές πράξεις, αρνούμενα να προωθήσουν τις διαδικασίες. Πρόκειται για τα πανεπιστήμια: Οικονομικό Αθηνών, Πειραιώς, Πελοποννήσου, Χαροκόπειο, Ιόνιο, Θράκης και Θεσσαλίας και τα ΤΕΙ: Πάτρας, Καβάλας, Καλαμάτας, Λαμίας, Δυτικής Μακεδονίας, Λάρισας και Σερρών. Επίσης, δεν έχουν δημοσιευθεί ακόμη τα μέλη της αντίστοιχης επιτροπής στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, η συγκρότηση της οποίας συναντά το μεγαλύτερο πρόβλημα.  Σύμφωνα με το νέο νόμο, κάθε ΑΕΙ πρέπει να ορίσει πενταμελή επιτροπή, αποτελούμενη από πρώην πρυτάνεις και αντιπρυτάνεις ή τους αρχαιότερους καθηγητές, για να διενεργήσουν τις εκλογές για την ανάδειξη των οκτώ εκλεγμένων μελών ΔΕΠ κάθε νέου Συμβουλίου Διοίκησης.