Συγκρότηση γνωμοδοτικής επιτροπής μετανάστευσης στην Κορινθία

Πέμπτη, 10 Νοεμβρίου 2011

Με αποφάσεις του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου-Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου κ. Τάσου Αποστολόπουλου συγκροτήθηκαν πενταμελείς Γνωμοδοτικές Επιτροπές Μετανάστευσης στις Περιφερειακές Ενότητες Κορινθίας και Αργολίδας. Έργο των Επιτροπών είναι η διατύπωση γνώμης για τη χορήγηση ή ανανέωση της άδειας διαμονής του υπηκόου τρίτης χώρας. Προκειμένου να μορφώσει γνώμη, η Επιτροπή λαμβάνει υπόψη τα προβλεπόμενα από τις επί μέρους διατάξεις του νόμου 3385/2005 στοιχεία και την εν γένει προσωπικότητα του υπηκόου τρίτης χώρας. Η στελέχωσή της στην Περιφερειακή Ενότητα Κορινθίας έχει ως ακολούθως: Πρόεδρος ορίζεται ο Κωνσταντίνος Αθανασόπουλος, Προϊστάμενος του Τμήματος Αδειών Διαμονής Ν. Κορινθίας, με αναπληρωτή τον Κωνσταντίνο Καλογερόπουλο, υπάλληλο του ίδιου Τμήματος. Τακτικά μέλη ορίζονται οι:

-Κωνσταντίνος Καλογερόπουλος, υπάλληλος του Τμήματος Αδειών Διαμονής Ν. Κορινθίας, με αναπληρωτή τον Αλέξιο Ψίλλια, υπάλληλο του ίδιου Τμήματος.

-Θεοδώρα Σκάζα, υπάλληλος του Τμήματος Αδειών Διαμονής Ν. Κορινθίας, με αναπληρωτή τον Ιωάννη Γεώργαρη, υπάλληλο του ίδιου Τμήματος. -Αναστασία Παπαχαραλάμπους-Βαρδάκα, υπάλληλος του Τμήματος Αδειών Διαμονής Ν. Κορινθίας, με αναπληρωτή τον Ευάγγελο Γεωργακόπουλο, υπάλληλο του ίδιου Τμήματος. -Χαράλαμπος Οικονομόπουλος, Αστυνομικό Διευθυντή της Αστυνομικής Διεύθυνσης Κορινθίας, με αναπληρωτή τον Λεωνίδα Κολαίτη, Αστυνομικό Υποδιευθυντή της Αστυνομικής Διεύθυνσης Κορινθίας. Εισηγήτρια της Επιτροπής ορίζεται η Αλεξάνδρα Μανδελιά, υπάλληλος του Τμήματος Αδειών Διαμονής Ν. Κορινθίας, με αναπληρώτρια την Θεοδώρα Σκάζα, υπάλληλο του ίδιου Τμήματος.

Γραμματέας της Επιτροπής ορίζεται η Παρασκευή Λαδά, υπάλληλος του Τμήματος Αδειών Διαμονής Ν. Κορινθίας, με αναπληρώτρια την Αναστασία Παπαχαραλάμους-Βαρδάκα, υπάλληλο του ίδιου Τμήματος.