ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΒΕΛΟΥ- ΒΟΧΑΣ 2012-2014

Δευτέρα, 8 Αυγούστου 2011

Ο Δήμος Βέλου- Βόχας θέτει σε διαβούλευση το Σχέδιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος 2012-2014 (Α΄Φάση) το οποίο εγκρίθηκε με την υπ΄αριθμ. 167/2011 απόφαση του το Δημοτικού Συμβουλίου. Kαλούμε όσους επιθυμούν να υποβάλλουν τις προτάσεις τους, να απαντήσουν στο σχετικό ερωτηματολόγιο που έχει συνταχθεί από την Διεπιστημονική Ομάδα Έργου και το οποίο είναι αναρτημένο στην Ιστοσελίδα του Δήμου.