ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΗΝ ΧΩΡΑ – ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Τετάρτη, 17 Οκτωβρίου 2012

ΒΑΣΙΛΗΣ Κ. ΜΕΛΛΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ Κ. ΜΕΛΛΟΣ   
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Στο προηγούμενο άρθρο μας «Μακροοικονομική κατάσταση της χώρας στους επόμενους μήνες», καταλήξαμε στο συμπέρασμα ότι οι διοικούντες την χώρα με τα υιοθετημένα μέτρα στοχεύουν να «μεταμορφώσουν» την ελληνική κοινωνία και οικονομία σε μία άλλη μορφή που δεν έχουμε βιώσει έως σήμερα.
Από την δική μας πλευρά θα προσπαθήσουμε να προτείνουμε τρόπους που θα 
καταστήσουν τις ελληνικές επιχειρήσεις ανθεκτικότερες στις αναμενόμενες δυσκολότερες καταστάσεις, διατηρώντας ή ακόμη και αυξάνοντας τιςθέσεις εργασίας στην χώρα και δημιουργώντας ένα συμπαγές μέτωπο άμεσης αντίδρασης στην ισοπέδωση της ελληνικής κοινωνίας και οικονομίας.

ΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΘΟΥΝ ΑΜΕΣΑ
Οι ελληνικές επιχειρήσεις θα πρέπει περισσότερο από ποτέ να κινητοποιηθούν άμεσα.Για την λήψη εγκαίρως των ορθολογικότερων επιχειρηματικών αποφάσεων θα πρέπει να ακολουθηθούν τα παρακάτω βήματα:

ΒΗΜΑ 1ο : ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΠΑΝΤΗΘΟΥΝ ΤΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ:

Ø  Ποια είναι η μέγιστη μείωση πωλήσεων που αντέχει η επιχείρησηστους επόμενους 12 μήνες,λειτουργώντας με την υπάρχουσα δομή και τις υπάρχουσες λειτουργικές δαπάνες ?
Ø  Είναι πιθανό ένα τέτοιο σενάριο μείωσης πωλήσεων με βάση τις αναμενόμενες εξελίξειςστην μακροοικονομική κατάσταση της χώρας?
Ø  Εάν είναι πιθανό, είναι εφικτό η επιχείρηση να προσαρμόσει , την δομή, την  λειτουργίακαι το μέγεθός της ώστε να είναι βιώσιμη σε αυτό το σενάριο?
Ø  Εάν είναι ανέφικτη μία τέτοια αυτόνομη προσαρμογή βιώσιμης λειτουργίας της επιχείρησης  ποιες εναλλακτικές υπάρχουν?
Ø  Από τις εναλλακτικές αυτές ποιες είναι οι πιο ωφέλιμες για την επιχείρηση?

Οι τεκμηριωμένες απαντήσεις των παραπάνω ερωτημάτων αποτελούν απαραίτητη προϋπόθεση για την λήψη των ορθότερων επιχειρηματικών αποφάσεων και την αποφυγή δημιουργίας μη αναστρέψιμων αρνητικών καταστάσεων.
Οι απαντήσεις δίδονται με την κατάρτιση χρηματοοικονομικού προγραμματισμού στην βάση σεναρίων και την δημιουργία επιχειρηματικού σχεδίου.
Η επιχείρησή μας διαθέτει την απαιτούμενη εμπειρία και επιστημονική εξειδίκευση ώστε να παρέχει επαρκή υποστήριξη των ελληνικών επιχειρήσεων στον τομέα αυτό.

ΒΗΜΑ 2ο : ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΣΥΝΕΡΓΙΩΝ

(ακολουθεί συνέχεια στο επόμενο άρθρο)
 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
FINANCIAL & TAX CONSULTANTS


Αρχιμήδους 4, Π. Φάληρο_ T.K. 175 63 , Τηλ.-Fax: 210-9858235 , Kιν.: 6972254044 , 6977708875