Οι φαρμακοποιοί Κορινθίας δεν χορηγούν φάρμακα σε ασφαλισμένους του ΕΟΠΥΥ

Παρασκευή, 17 Αυγούστου 2012


Η Γενική Συνέλευση του Φαρμακευτικού Συλλόγου Κορινθίας στις 13 Αυγούστου 2012 αποφάσισε την αναστολή χορήγησης επί πιστώσει φαρμάκων στους ασφαλισμένους του ΕΟΠΥΥ από 16/8/2012, καθόσον ο ΕΟΠΥΥ δεν τηρεί τις συμβατικές του υποχρεώσεις απέναντι στους φαρμακοποιούς.
ΖΗΤΑΜΕ

  1. Εξόφληση των παλαιών οφειλών εκ μέρους των ασφαλιστικών ταμείων.
  2. Την τήρηση των όρων της υπογραφείσας συλλογικής σύμβασης εκ μέρους του ΕΟΠΥΥ προς τα φαρμακεία.
  3. Σταθερό χρονοδιάγραμμα πληρωμών από μέρους του ΕΟΠΥΥ.
  4. Παρέμβαση της Πολιτείας προκειμένου οι φαρμακευτικές εταιρείες να αυξήσουν το χρόνο πίστωσης προς τα φαρμακεία και τους συνεταιρισμούς.
  5. Να αναλάβουν τις ευθύνες τους τα συνδικαλιστικά όργανα των ασφαλισμένων, ενεργών και συνταξιούχων, για την υπεράσπιση του δικαιώματός τους στην ιατροφαρμακευτική περίθαλψη.
Ο αγώνας μας είναι αγώνας επιβίωσης για το ελληνικό φαρμακείο αλλά και επιβίωσης για το κράτος πρόνοιας που στις μέρες αυτές συνθλίβεται.