Π. Νικολόπουλος: Να απλουστευτούν οι διαδικασίες για τα υπερχρεωμένα φυσικά πρόσωπα

Τετάρτη, 16 Μαΐου 2012


Σε αναμονή νέων  βελτιωμένων ρυθμίσεων βρίσκονται οι δικηγόροι σχετικά με τις υποθέσεις που αφορούν τα υπερχρεωμένα φυσικά πρόσωπα. Όπως ανέφερε ο πρόεδρος του δικηγορικού συλλόγου Κορίνθου Π. Νικολόπουλος θα πρέπει να εισαχθούν στον νόμο νέες βελτιωτικές ρυθμίσεις  κάτι για το οποίο έγινε πολύς λόγος  προεκλογικά  ότι θα περνούσαν οι διατάξεις αυτές με πράξεις νομοθετικού περιεχομένου αλλά τελικά δεν κατέστη δυνατόν. Επεσήμανε πως όποιος αναλάβει την Κυβέρνηση πρέπει να φέρει νόμο που θα απλουστεύσει τις διαδικασίες ώστε να εντάξει όλο και περισσότερες υποθέσεις στα υπερχρεωμένα  φυσικά πρόσωπα  όπως επιχειρηματίες που δεν είναι ενταγμένοι αλλά και άλλες περιπτώσεις. Πρέπει  να δοθούν λύσεις  γιατί αυτό  είναι προς το συμφέρον πολλών και μόνο καλό θα κάνει στον τόπο και στην κοινωνία, τόνισε χαρακτηριστικά…