ΣΥΝΕΔΡΙΑΖΕΙ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΤΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

Τρίτη, 13 Ιανουαρίου 2015

H 1η τακτική συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Πελοποννήσου, θα πραγματοποιηθεί στις 16 Ιανουαρίου 2015, ημέρα Παρασκευή και ώρα 3.30 μ.μ, στο «Αποστολοπούλειο Πνευματικό Κέντρο Δήμου Τρίπολης», με θέματα ημερήσιας διάταξης: 1. Έγκριση 1ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού της Περιφέρειας Πελοποννήσου, οικονομικού έτους 2015. ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Άγγελος Παπαγγελόπουλος. 2. Έγκριση ένταξης της έκθεσης Fruit Logistica, Βερολίνο, 4-5-6 Φεβρουαρίου 2015 στον προγραμματισμό του έργου «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ». ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Η Αντιπεριφερειάρχης κ. Κωνσταντίνα Νικολάκου. 3. Ενημέρωση επί των εξελίξεων στο έργο «Ολοκληρωμένη διαχείριση στερεών αποβλήτων». ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Η Αντιπεριφερειάρχης κ. Κωνσταντίνα Νικολάκου. 4. Ορισμός εκπροσώπων για τη συγκρότηση της Επιτροπής με θέμα: Κίνηση θαλασσίων μέσων αναψυχής – Καθορισμός παραλιών ως πολυσύχναστων – κατοικημένες περιοχές – τοποθέτηση ναυαγοσώστων, στις Π.Ε. Αρκαδίας, Αργολίδας, Λακωνίας και Κορινθίας. ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Θεοφάνης Στεφανόπουλος. 5. Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Πελοποννήσου, του Δήμου Τριφυλίας, του Δήμου Οιχαλίας και του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Πελοποννήσου για την υλοποίηση της μελέτης: «Συντήρηση – βελτίωση δρόμου Άνω Δώριο – Πλατανιά». ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Η Αντιπεριφερειάρχης κ. Ελένη Αλειφέρη. 6. Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Πελοποννήσου και του Δήμου Κορινθίων για την υλοποίηση του έργου: «Εργασίες αντιστήριξης πρανών γηπέδου Χιλιομοδίου και σύνδεση κερκίδων με υπερκείμενη οδό». ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Πελοπίδας Καλλίρης. 7. Έγκριση παγίων κατ’ αποκοπή χορηγημάτων καθαριότητας Δ/νσεων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης Ν. Αργολίδας, για το έτος 2015. ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Αναστάσιος Χειβιδόπουλος. 8. Προσφυγή σε διαδικασία διαπραγμάτευσης για την ανάθεση του έργου μεταφοράς μαθητών, χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Λακωνίας, σχολικού Έτους 2014-2015, για τα άγονα τμήματα του διεξαχθέντος διεθνούς διαγωνισμού, βάσει της αρ.5330/2-7-2014 Διακήρυξης (ΑΔΑ:ΩΣΦΚ7Λ1-84Κ). ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Η Αντιπεριφερειάρχης κ. Αδαμαντία Τζανετέα.