ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΣΤΟ ΚΙΟΥΡΚΑΤΙ ΣΟΦΙΚΟΥ

Τετάρτη, 14 Ιανουαρίου 2015


Εγκρίθηκε από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Κορινθίων το αποτέλεσμα της δημοπρασίας για το έργο της Αγροτικής οδοποιίας Σοφικού. Πρόκειται για έργο προϋπολογισμού 460.000 € που χρηματοδοτείται από πιστώσεις του προγράμματος “Αγροτική Αναγέννηση” του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Η έκπτωση που επιτεύχθηκε στη δημοπρασία είναι 40,01%.
Η μελέτη που εκπονήθηκε από τις Τεχνικές Υπηρεσίες του Δήμου Κορινθίων προβλέπει την ασφαλτόστρωση μεγάλου μέρους του ήδη διανοιχθέντος αγροτικού δρόμου  προς το παραλιακό Κιουρκάτι του Σοφικού. Με το έργο αυτό γίνεται πράξη η υπόσχεση της Δημοτικής Αρχής για αγροτική και τουριστική ανάπτυξη του οικισμού αυτού, με γρήγορη και άνετη πρόσβαση στην παραλία από την επαρχιακή οδό Κορίνθου-Επιδαύρου. Οι εργασίες προβλέπεται να ξεκινήσουν  σε δύο μήνες περίπου , αμέσως μετά τον προβλεπόμενο έλεγχο νομιμότητας των αποφάσεων του Δήμου και την υπογραφή της αναγκαίας σύμβασης.