ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ ΣΤΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

Πέμπτη, 26 Ιουλίου 2012


Για αύριο Παρασκευή 27 Ιουλίου



 • Έναρξη –Καλωσόρισμα   
                                                                 Εισηγ: Λ.θεοδωρόπουλος (Πρόεδρος Ε.Σ.Ε.Ν.Κ)
 • Ορισμός Διαδικασίας

 • Τοποθέτηση –Εισήγηση Ιατρικών θεμάτων 
                                                                 Εισηγ: Ν.Καμπάς  (Μέλος Δ.Σ Συλλόγου Ιατρών Ε.Σ.Υ)
 • Τοποθέτηση –Εισήγηση Νοσηλευτικών θεμάτων
                                                                 Εισηγ: Μ.Σαρρίδη (Διευθύντρια Νοσηλευτικής Υπηρεσίας)
 • Τοποθέτηση – Εισήγηση Διοικητικών –Οικονομικών –Τεχνικών θεμάτων
                                                    Εισηγ: ΛΘεοδωρόπουλος (Πρόεδρος Ε.Σ.Ε.Ν.Κ)
·          Τοποθέτηση –Εισήγηση      Αθ. Γιαννουλάκης (Προέδρος Δ.Σ Ειδικευόμενων Ιατρών )
                                                                                                                                                                                                
 • Τοποθέτηση –Εισήγηση      Παπανδρέου Μ . (Διοικήτρια Γ. Ν. Κορίνθου)

 • Τοποθέτηση –Εισήγηση      Π.Καλλίρης ( ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Υ.Υ.Π)
                                                   
 • Τοποθέτηση –Εισήγηση       Γ.Δέδε   (Αντιπεριφερειάρχης  Πελ/σου)

 • Τοποθετήσεις                       Βουλευτές Ν. Κορινθίας
 • Τοποθετήσεις                       Πολιτικά Κόμματα  Ν. Κορινθίας
 • Τοποθετήσεις                       Δήμαρχοι Ν. Κορινθίας


ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ :
v  Οι τοποθετήσεις για την οικονομία του χρόνου θα πρέπει να είναι περιεκτικές και όχι πέραν του 5 λέπτου
v  Για τα ΜΜΕ :  ΜΕΤΑ ΤΟ ΠΕΡΑΣ ΤΗΣ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ  θα δοθεί συνέντευξη     ΤΥΠΟΥ
v  Οι φορείς θα πρέπει να εκπροσωπούνται με μέχρι 2 (δύο) Εκπροσώπους.


                            Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ
                                                       ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ