Β. Νανόπουλος: Καθημερινά τα λουκέτα στην αγορά της Κορινθίας

Πέμπτη, 19 Ιουλίου 2012


Στο πρόβλημα ρευστότητας στην αγορά και στη μείωση της αγοραστικής δύναμης των καταναλωτών που έχει σαν συνέπεια να κλείνουν πολλές επιχειρήσεις και ως επακόλουθο να αυξάνεται δραματικά η ανεργία, αναφέρθηκε ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου Κορινθίας Β. Νανόπουλος. Συγκεκριμένα ανέφερε: «Δεν αντέχει νέα μέτρα, ούτε η αγορά ούτε οι καταναλωτές. Αν εφαρμοστούν αυτά που ήδη υπάρχουν, όπως έχουν δηλώσει και οι τρεις πολιτικοί αρχηγοί, δεν νομίζω ότι θα χρειαστούν νέα μέτρα. Τα λουκέτα στην αγορά είναι δυστυχώς καθημερινά. Η μείωση της αγοραστικής δύναμης των καταναλωτών υποχρεώνει Κορινθιακές επιχειρήσεις που δεν έχουν τον αναμενόμενο τζίρο και ταυτόχρονα από την άλλη βλέπουν να αυξάνονται οι υποχρεώσεις τους από τις έκτακτες εισφορές και τις επιβαρύνσεις κάθε μορφής, να μην μπορούν να αντέξουν και να κλείνουν. Και δυστυχώς, αυτό αυξάνει ταυτόχρονα και την ανεργία που έχει φτάσει ήδη σε πολύ υψηλά επίπεδα».