Με αυστηρά κριτήρια ο δεύτερος γύρος συγχωνεύσεων σχολείων

Τρίτη, 31 Ιανουαρίου 2012

Τι θα γίνει αυτή τη φορά στην Κορινθία με τις αντιδράσεις
και τα προβλήματα που ήδη υπάρχουν;
Με αυστηρά παιδαγωγικά κριτήρια θα γίνει ο δεύτερος γύρος συγχωνεύσεων στα σχολεία, σύμφωνα με εγκύκλιο που διαβιβάστηκε τη Δευτέρα στις σχολικές μονάδες. Σύμφωνα με πληροφορίες, ζητείται από τους διευθυντές μέχρι τις 10 Φεβρουαρίου: Να καταχωρήσουν στο Σύστημα Καταγραφής τις προτάσεις-εισηγήσεις τους για τις μεταβολές των σχολικών μονάδων της αρμοδιότητάς τους. Να υποβάλλουν τις προτάσεις αυτές στα αρμόδια Δημοτικά Συμβούλια. Αφού γνωμοδοτήσουν εγκαίρως τα Δημοτικά Συμβούλια, θα συγκεντρώσουν τις γνωμοδοτήσεις των Δημοτικών Συμβουλίων αρμοδιότητάς τους και θα τις διαβιβάσουν μέχρι 24 Φεβρουαρίου στο υπουργείο Παιδείας και στις οικείες Περιφερειακές Διευθύνσεις. Μαζί με τις γνωμοδοτήσεις των Δημοτικών Συμβουλίων θα αποσταλούν βεβαιώσεις ανάληψης δαπάνης για τις λειτουργικές ανάγκες των προτεινόμενων προς ίδρυση σχολείων, που θα εκδώσουν οι οικονομικές υπηρεσίες των οικείων Δήμων. Εξάλλου, σύμφωνα με πληροφορίες, οι συγχωνεύσεις δεν θα ξεπερνούν τα 200 σχολεία, ενώ θα αφορούν και την τεχνική εκπαίδευση. Τα κριτήρια συγχώνευσης είναι «οι κτιριακές υποδομές-εγκαταστάσεις και οι δυνατότητες ανάπτυξης αιθουσών διδασκαλίας, βιβλιοθήκης και λοιπών βοηθητικών χώρων και εξοπλισμού στο σχολείο μετακίνησης». Επιπλέον «εκτιμάται η χιλιομετρική απόσταση για το νέο σχολείο, λαμβάνοντας υπόψη τη συγκοινωνιακή κάλυψη της περιοχής, το οδικό δίκτυο, τις επικρατούσες καιρικές συνθήκες και τη διάρκεια κάλυψης της διαδρομής για την άφιξη στο νέο σχολείο, η οποία για τις δύσκολες και δυσπρόσιτες περιοχές δεν μπορεί να υπερβαίνει τη μισή ώρα για τα σχολεία της πρωτοβάθμιας και τα 45 λεπτά για τα σχολεία της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Σχολικές μονάδες που λειτουργούν σε ενιαίο χώρο ως ξεχωριστές σχολικές μονάδες της ίδιας βαθμίδας, ενοποιούνται σε μία σχολική μονάδα, τηρουμένων των παραπάνω κριτηρίων». Τέλος, επισημαίνεται ότι θα είναι καλό να εξασφαλίζεται η συνεργασία όλων των εμπλεκόμενων φορέων, για τη διατύπωση της καλύτερης δυνατής εκπαιδευτικής πρότασης προς όφελος των μαθητών και της εκπαίδευσης, αλλά και την αποφυγή των εκ των υστέρων διαμαρτυριών.
Τι θα γίνει στην Κορινθία;
Αλήθεια, τι θα γίνει αυτή τη φορά με τα σχολεία της Κορινθίας; Υπάρχουν όπως ξέρουμε και έχουν καταγραφεί, έντονες αντιδράσεις από διάφορες περιοχές του νομού, ενώ έχουν καταγραφεί και αρκετά προβλήματα, ιδίως αυτή την περίοδο με την έντονη κακοκαιρία και τον παγετό σε ημιορεινές και ορεινές περιοχές. Για να δούμε, τι αποφάσεις θα πάρουν η Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια εκπαίδευση και κυρίως τα δημοτικά συμβούλια των εκάστοτε Δήμων….