Οι δύσκολες στιγμές της 57χρονης που κρατούσαν όμηρο στη Συκιά

Σάββατο, 6 Αυγούστου 2011

Οι δύσκολες στιγμές για την 57χρονη -όπως η ίδια ισχυρίζεται- που κρατήθηκε επί 5 μήνες όμηρος σε σπίτι στη Συκιά Κορινθίας, ξεκίνησαν τον Ιανουάριο του 2010, οπότε πέθανε ο άντρας της και τα αδέλφια του προ­σπάθησαν να οικειοποιηθούν την ακίνητη και κι­νητή περιουσία του, η οποία περνούσε πλέον στην κατοχή της. «Εγώ τότε συνειδητοποίησα ότι χρειάζομαι δι­κηγόρο για να μηνύσω τα αδέλφια του άνδρα μου. (...) Πήρα τηλέφωνο (σ.σ.: αναφέρει το όνο­μα φίλου του άνδρα της από την Πέραμο της Κα­βάλας) και μου είπε ότι "δεν έχεις πρόβλημα, έχω ξάδερφο τον καλύτερο κληρονομολόγο της Ελλά­δας". (...) Στις 10/10/2010 μου τηλεφωνεί ο κύ­ριος Χρήστος Παπαδόπουλος. (...) Την επόμενη ημέρα ήρθε σπίτι μου και του εξιστόρησα όλα αυ­τά που μου είχαν συμβεί με τα αδέλφια του άν­δρα μου. Μου είπε ότι είναι απλή η υπόθεση μου και ότι βρήκε τερατώδη αυτά που μου είχαν συμ­βεί (...)». Ο Χρήστος Παπαδόπουλος θα συναντηθεί μαζί της ακόμα μία φορά, ενώ με πρόφαση κάποια προβλήματα που αντιμετώπιζε, θα εξαφανιστεί για λίγους μήνες από τη ζωή της. Θα εμφανιστεί όμως ξανά, και αυτή τη φορά θα τη γνωρίσει σε έναν 50χρονο φίλο του, τον «Ρωμαίο» όπως συ­νήθιζε να τον φωνάζει, ο οποίος περνούσε μια δύ­σκολη περίοδο καθώς δεν μπορούσε να συνέλθει από τον θάνατο της γυναίκας του. Στις 7 Δεκεμβρίου χτυπάει το τηλέφωνο μου και ακούω για πρώτη φορά τη φωνή του (σ.σ.: αναφέρει το όνο­μα του 50χρονου). Μου συστήθηκε, μου εί­πε ότι ήταν από τη Συκιά Κορινθίας και ότι ήταν φίλος του Χρήστου Παπαδόπουλου». Από την ημέρα εκείνη η 57χρονη ήρθε πιο κον­τά με τον 50χρονο και τις τηλεφωνικές επικοινω­νίες τους ακολούθησαν τα ραντεβού, μέχρι που εκείνη αποφάσισε να πάει να μείνει για μία εβδο­μάδα σε διαμέρισμα που της παραχωρούσε εκεί­νος στη Συκιά Κορινθίας.  Στη Συκιά Κορινθίας η πλούσια χήρα θα γνω­ρίσει και τον πεθερό του 50χρονου, ο οποίος περ­νούσε δύσκολες ώρες μετά τον θάνατο της κόρης του.
Όπως αναφέρει στην κατάθεση της, ο 50χρονος της είχε πει ότι είχε πάει αρκετές φο­ρές στο σπίτι της στην Αθήνα και είχε πάρει πράγματα για να τα πουλήσει, χωρίς εκείνη να του έχει δώσει τη συγκατάθεση της. Σε κάποια άλλη επί­σκεψη της στο σπίτι της, πάντα συνοδεία του 50χρονου, διαπίστωσε ότι έλειπαν πίνακες, κρυ­στάλλινα αντικείμενα και συλλογές από παλιά σερβίτσια. «Του είπα ότι θέλω να με πάει στη γαλλική πρεσβεία. Του το είπα ψέμα­τα, για να καταλάβω από την αντί­δραση του εάν είμαι εγκλωβισμένη. Δυστυχώς, ήμουν».
 
«Τον έφερε να με τσιμεντώσει»
 
ΤΟΤΕ στη ζωή της μπαί­νει ένας ακόμα άγνωστος άνδρας, τον οποίο της γνωρίζει ο 50χρονος, «Τον έφερε στο σπίτι μια μέρα και μου τον σύστησε. Τον έφερε να με τσιμεντώσει, δη­λαδή να με θάψει στον λάκκο που μου είχε ανοίξει ο (σ.σ.: αναφέ­ρει το όνομα του 50χρο-νου). Μου έλεγε ότι "εγώ το βράδυ σκάβω λάκκους, ο πρώτος λάκ­κος είναι για εσένα". Μου έλεγε ότι δεν θα με σκοτώσει απλώς, ότι θα με βασανίσει πριν με τρόπο που αυτός θέλει. (...) Ο (σ.σ.: αναφέρει όνομα φίλου του 50χρονου) ανέβηκε στο διαμέ­ρισμα και μου πήρε μία βυζαντινή εικόνα του 1620 μεγάλης αξίας, ένα βυζαντινό τρίπτυχο, κα­θώς και τον φάκελο με τις υπογραφές των οπλαρχηγών του '21 και έγγραφα Βαλκανικών πολέμων, επίσης μεγά­λης αξίας. Άκουσα ότι τα έβαλαν σε θυρίδα. Δεν τα πούλησαν γιατί τους φόβισα ότι οι εικόνες εί­ναι παράνομες. Ο (σ.σ.: αναφέρει το όνομα φί­λου του 50χρονου) μου είχε πάρει επίσης δύο σπαθιά, έναν πίνακα του Ντορίς και δύο πίνακες του Ζενετζή». Όλο αυτό το διάστημα, όπως εξηγεί η 57χρονη, ο 50χρονος είχε βάλει τουλάχιστον εφτά με οχτώ διαφορετικά άτο­μα να τη φυλάνε για να μη βγει από τα διαμέρι­σμα, τα οποία όμως όταν τους εξηγούσε τι συμβαίνει, έφευγαν.
READ MORE - Οι δύσκολες στιγμές της 57χρονης που κρατούσαν όμηρο στη Συκιά

Συνάντηση Λογοθέτη με την ειδική γραμματέα επιθεωρητών περιβάλλοντος

Την Παρασκευή, 5 Αυγούστου 2011 στο Δημαρχείο Λουτρακίου, πραγματοποιήθηκε συνάντηση μεταξύ του Δήμαρχου  Λουτρακίου Αγίων Θεοδώρων Κώστα Λογοθέτη,
και της ειδικής γραμματέας επιθεωρητών περιβάλλοντος, Μαργαρίτα Καραβασίλη, Η συνάντηση έγινε για να ανταλλαχτούν απόψεις και προτάσεις σχετικά με το θέμα της εγκατάστασης Χημικών από την εταιρία Logistics AE στη περιοχή Σουσάκι Αγίων Θεοδώρων. Ο Δήμαρχος Κώστας Λογοθέτης έκανε μια λεπτομερή αναφορά σχετικά με τις ενέργειες που έχουν γίνει από την πλευρά του Δήμου για την αποτροπή της εγκατάστασης χημικών έως τώρα και τόνισε :
Εμείς συνεχίζουμε τους αγώνες και τις διαμαρτυρίες για την εγκατάσταση ιδιωτικής εταιρείας αποθήκευσης χημικών στο Σουσάκι των Αγίων Θεοδώρων, και ζητούμε από το υπουργείο Περιβάλλοντος να αναθεωρήσει την απόφασή του για έγκριση των περιβαλλοντικών όρων στην εταιρεία . Θα κάνουμε το ΠΑΝ για να αποτρέψουμε την εγκατάσταση της βιομηχανίας Χημικών  στο τόπο μας καθώς η περιοχή είναι ήδη βιομηχανικά επιβαρημένη και οποιαδήποτε νέα εγκατάσταση θα επιφέρει σοβαρά περιβαλλοντικά προβλήματα. Η ειδική γραμματέας επιθεωρητών περιβάλλοντος, Μαργαρίτα Καραβασίλη δήλωσε: «Το μόνο σίγουρο που έχω να πω είναι ότι οι επιθεωρητές Περιβάλλοντος θα κάνουν καλά τη δουλειά τους. Είναι γεγονός ότι ο κ. Τατούλης ενέκρινε την άδεια της εγκατάστασης αποθήκευσης χημικών πετώντας το μπαλάκι σε μας. Εμείς έχουμε μια μελέτη καθ' όλα σύννομη. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν θα την ελέγξουμε. Υπάρχουν γνωμοδοτήσεις που είναι αντιφατικές. Όλες αυτές θα εξεταστούν λεπτομερώς. Δεν ξεχνάμε ότι η αποθήκευση των συγκεκριμένων χημικών ουσιών υπόκειται στην εφαρμογή της οδηγίας SEVESO ΙΙ. Θα γίνουν αυτοψίες και θα εξεταστούν όλες οι ενστάσεις».
READ MORE - Συνάντηση Λογοθέτη με την ειδική γραμματέα επιθεωρητών περιβάλλοντος

H ΑΛΗΘΕΙΑ ΓΙΑ ΤΑ “ΧΗΜΙΚΑ” ΣΤΟΥΣ ΑΓΙΟΥΣ ΘΕΟΔΩΡΟΥΣ

Ανοικτή επιστολή προς την Εφημερίδα ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ

Κύριε Διευθυντά,
Στο φύλλο της 27/7/2011 της εφημερίδας σας δημοσιεύσατε άρθρο με τίτλο “ΑΝΑΣΤΑΤΟΙ ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΘΕΟΔΩΡΟΙ ΓΙΑ ΤΟΝ «ΤΟΞΙΚΟ ΠΥΡΟΚΡΟΤΗΤΗ”. Το δημοσίευμα αυτό περιέχει ορισμένες ανακριβείς πληροφορίες για τις δραστηριότητες και τα επενδυτικά σχέδια της εταιρίας μας. Δυστυχώς οι συντάκτες του, ενώ επισκέφθηκαν την περιοχή μας, δεν μας έδωσαν την ευκαιρία να τους εκθέσουμε και τη δική μας άποψη. Η SULPHUR ΕΛΛΑΣ Α.Β.Ε.Ε. είναι εταιρία παραγωγής θείου και κοκκωδών προϊόντων (λιπάσματα κτλ), λειτουργεί στο Σουσάκι από το 1961, απασχολεί 79 εργαζόμενους και μέσα στις ιδιαίτερα δύσκολες για την ελληνική οικονομία συνθήκες δεν έχει προβεί σε καμία απόλυση εργαζομένων. Η εταιρία διαθέτει όλες τις απαιτούμενες άδειες τόσο για τις βιομηχανικές όσο και τις λιμενικές της εγκαταστάσεις. Οι λιμενικές εγκαταστάσεις αποτελούνται από κρηπίδωμα (και όχι λιμενοβραχίονα) μήκους 200μέτρων, κατά μήκος, δε, αυτού λειτουργούν 2 πλωτοί γερανοί (και όχι πλωτές μαούνες) όπως άλλωστε φαίνεται και στην δημοσιευμένη φωτογραφία. Οι εγκαταστάσεις αυτές πληρούν όλες τις εθνικές και διεθνείς προδιαγραφές λειτουργίας, προστασίας του περιβάλλοντος και ασφαλείας, διαθέτουν πιστοποιητικό ISO 9001, μπορούν, δε, να υποδεχθούν και να εκφορτώσουν με ασφάλεια πλοία μεγέθους μέχρι 35.000 κόρων, όπως άλλωστε βεβαιώνει και το έγγραφο του Λιμεναρχείου που δημοσιεύετε. Η περιοχή, στην οποία είναι εγκατεστημένη η εταιρεία μας στεγάζει και μερικές από τις μεγαλύτερες Ελληνικές Βιομηχανίες όπως τα διυλιστήρια της MOTOR OIL και έχει σαφή βιομηχανικό χαρακτήρα. Ο Δήμος Αγίων Θεοδώρων στο Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο που πρότεινε το 2003, θεωρεί την περιοχή βιομηχανική. Άλλωστε πριν από λίγους μήνες, το ΥΠΕΚΑ, με την υπ’αριθμ. Πρ. Δ3/Α/13558/15.6.2011 απόφαση του, χορήγησε άδεια επέκτασης των διυλιστηρίων της MOTOR OIL με προσθήκη πέντε (5) νέων δεξαμενών αποθήκευσης υγραερίου (LPG). Στην περιοχή αυτή, η εταιρία μας μέσω της θυγατρικής της ΣΟΥΣΑΚΙ ΛΟΤΖΙΣΤΙΚΣ Α.Ε., προωθεί μία νέα επένδυση η οποία αφορά στην εγκατάσταση δεξαμενών αποθήκευσης πρώτων υλών χημικής βιομηχανίας.  Για την επένδυση αυτή η οποία θα εγκαταστήσει  στην πατρίδα μας μια από τις τελειότερες μονάδες του είδους και θα δημιουργήσει νέες θέσεις εργασίας, μας χορηγήθηκαν όλες οι άδειες που προβλέπει τόσο η Ελληνική, όσο και η Ευρωπαϊκή νομοθεσία μετά από  σχολαστική έρευνα των αρχών που διήρκεσε περισσότερα από 4 χρόνια. Η επένδυση έχει εξετασθεί από πλευράς περιβάλλοντος από όλες τις αρμόδιες υπηρεσίες και έχει αδειοδοτηθεί με απόφαση που μας επιβάλλει 96 ειδικούς περιβαλλοντικούς όρους και περιορισμούς. Λόγω δε, της μικρής επικινδυνότητάς της, δεν υπάγεται στην οδηγία SEVESO II. Η εγκατάσταση που προγραμματίζουμε θα είναι η καλύτερη και ασφαλέστερη στην Ευρώπη, θα ενσωματώνει δε, τις πλέον σύγχρονες τεχνολογίες. Αναλυτικά, μεταξύ άλλων, οι δεξαμενές και οι σωληνώσεις θα κατασκευασθούν από ανοξείδωτο χάλυβα, οι δεξαμενές θα φέρουν τόσο σταθερή όσο και εσωτερική πλωτή οροφή, εκμηδενίζοντας έτσι τις αναθυμιάσεις, οι σωληνώσεις θα φέρουν, σε όλο το μήκος τους, λεκάνη συγκέντρωσης και της παραμικρής διαρροής, τα συστήματα  προειδοποίησης και ασφάλειας θα είναι επάλληλα, η λειτουργία της εγκαταστάσεως θα αξιοποιεί την τεχνογνωσία (Know-How) μεγάλης διεθνούς εταιρείας του είδους. Η διακίνηση των χημικών στις εγκαταστάσεις μας, περιλαμβανομένου του στυρενίου, θα γίνεται μέσα σε κλειστό κύκλωμα που εμποδίζει κάθε αναθυμίαση η διαρροή, αποκλείοντας και την ελάχιστη επαφή με άνθρωπο. Η διασταύρωση με τον αγωγό φυσικού αερίου  πραγματοποιείται σε ύψος 5 μέτρων από το έδαφος, όπως προβλέπει η εγκεκριμένη από το ΥΠΕΚΑ μελέτη. Η μελέτη αυτή, προβλέπει επίσης αναλυτικά τα μέτρα και τις εγκαταστάσεις που θα κατασκευαστούν στο λιμάνι για την ασφαλή παραβολή και εκφόρτωση των πλοίων. Ο μικρός βαθμός επικινδυνότητας αποδεικνύεται και από το γεγονός, ότι ομοειδής εγκατάσταση, με πολύ μεγαλύτερο μέγεθος, λειτουργεί, εδώ και πολλά χρόνια, μέσα στην Αττική, στο Πέραμα, και χρησιμοποιεί το τοπικό οδικό δίκτυο χωρίς προβλήματα. Το οδικό δίκτυο μέσω το οποίου θα διενεργούνται οι μεταφορές δεν είναι βέβαια, όπως ανακριβώς αναφέρεται στο δημοσίευμά σας, “καρόδρομος περασμένων δεκαετιών” αλλά αποτελεί το πλήρως ασφαλτοστρωμένο οδικό δίκτυο, που χρησιμοποιεί και η γειτονική μας MOTOR OIL και οδηγεί στον αυτοκινητόδρομο Αθηνών – Κορίνθου  χωρίς να διέρχεται από τους Αγίους Θεοδώρους. Η φωτογραφία που δημοσιεύσατε απεικονίζει τμήμα χωματόδρομου που οδηγεί από τα γραφεία της γειτονικής εταιρείας FULGOR προς τις δικές της λιμενικές εγκαταστάσεις, που πράγματι αποτελούνται από ένα πλωτήρα (μαούνα). Η άδεια που μας χορηγήθηκε μας επιτρέπει την αποθήκευση περιορισμένης μόνο ποσότητας στυρενίου (2000 τόνους κατά μέγιστο όριο) χημικό το οποίο σύμφωνα με τον ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΥΓΕΙΑΣ, από πλευράς κινδύνου καρκινογένεσης κατατάσσεται στην ίδια ομάδα με τη ΒΕΝΖΙΝΗ και τα ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΑ ΠΕΔΙΑ ΡΑΔΙΟΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ των κινητών τηλεφώνων, των ραδιοφώνων, τηλεοράσεων κλπ. Από στυρένιο κατασκευάζονται το ΦΕΛΙΖΟΛ, τα ΕΛΑΣΤΙΚΑ και ΠΛΑΣΤΙΚΑ αντικείμενα όπως τα πάσης φύσεως πλαστικά δοχεία φαγητού, οι θήκες των CD και τα πλαστικά εξαρτήματα των αυτοκινήτων. Τέλος, το Στυρένιο χρησιμοποιείται από πλήθος Ελληνικών βιοτεχνιών μεταφερόμενο οδικώς με βυτία από Ιταλία και Τουρκία. 
Οι τοπικοί παράγοντες είναι ενήμεροι από το 2008 για τα επενδυτικά σχέδια της εταιρίας μας. Κάποιοι από αυτούς  αντέδρασαν και εξακολουθούν να αντιδρούν στην εγκατάσταση χημικής βιομηχανίας στην περιοχή. Όμως η εταιρία μας ουδέποτε σχεδίαζε κάτι τέτοιο. Η επένδυσή μας αφορά αποκλειστικά σε αποθήκευση πρώτων υλών χημικής βιομηχανίας και θα πραγματοποιηθεί, όπως και όλες οι δραστηριότητες της εταιρίας μας, μέσα στο πλαίσιο του νόμου, τηρουμένων όλων των κανονισμών ασφαλείας και με απόλυτο σεβασμό στο περιβάλλον και στην ποιότητα ζωής των κατοίκων της περιοχής.
 Ευχαριστούμε εκ των προτέρων για τη φιλοξενία,
Με εκτίμηση,
 Για τις εταιρείες
SULPHUR ΕΛΛΑΣ Α.Β.Ε.Ε.
ΣΟΥΣΑΚΙ ΛΟΤΖΙΣΤΙΚΣ Α.Ε.
Χρήστος Παπαχατζόπουλος
Διευθύνων Σύμβουλος
READ MORE - H ΑΛΗΘΕΙΑ ΓΙΑ ΤΑ “ΧΗΜΙΚΑ” ΣΤΟΥΣ ΑΓΙΟΥΣ ΘΕΟΔΩΡΟΥΣ

Επί τρεις μήνες απλήρωτοι 18 υπάλληλοι του Δήμου Ξυλοκάστρου

Παρασκευή, 5 Αυγούστου 2011

Οι 18 υπάλληλοι και οι οικογένειές τους βρίσκονται σε τραγική οικονομική κατάσταση, αφού δεν έχουν άλλους οικονομικούς πόρους
 
Επιστολή προς τους υπουργούς Εσωτερικών, Οικονομικών και Μεταφορών, στην ΚΕΔΚΕ και στο τμήμα διοίκησης ΟΤΑ απέστειλε ο Δήμαρχος Ξυλοκάστρου – Ευρωστίνης Α. Κλαδούχος, σχετικά με 18 υπαλλήλους που εργάζονται πλέον από τις 3 Μαΐου στο Δήμο μετά από μετάταξη από τον ΟΣΕ Α.Ε. και οι οποίοι παραμένουν απλήρωτοι για πάνω από 3 μήνες και βρίσκονται αυτοί και οι οικογένειές τους σε τραγική οικονομική κατάσταση. Συγκεκριμένα ο κ. Κλαδούχος στην επιστολή του επισημαίνει τα εξής: «Αξιότιμοι κ.κ., Σύμφωνα με το άρθρο 16 του Ν. 3891/2010, περί « Αναδιάρθρωσης, εξυγίανσης και ανάπτυξης του ομίλου ΟΣΕ και της ΤΡΑΙΝΟΣΕ και άλλες διατάξεις για το σιδηροδρομικό τομέα» (ΦΕΚ 188/τ-Α/4-11-2010) μεταφέρθηκαν στο Δήμο Ξυλοκάστρου - Ευρωστίνης 18 υπάλληλοι από τον ΟΣΕ ΑΕ. Στο ΦΕΚ (253/τ-Γ/18-4-2011) μεταφοράς τους γίνεται, μεταξύ των άλλων, αναφορά στο 2/23986/28-3-2011 έγγραφο της Γ. Γ. Δημοσιονομικής Πολιτικής, για την εγγραφή των απαιτούμενων πιστώσεων στον Ειδικό Φορέα 07-120 του Υπουργείου ΕΣ. Α. Η. Δ. για το 2011 και την κάλυψη της δαπάνης μισθοδοσίας από το 2012 και μετά από τους προϋπολογισμούς των φορέων υποδοχής. Οι προαναφερόμενοι υπάλληλοι παρουσιάστηκαν και ανέλαβαν εργασία στις 3 Μαΐου του 2011 και έκτοτε εργάζονται κανονικά στις Υπηρεσίες του Δήμου. Επειδή το προσωπικό αυτό μέχρι σήμερα δεν έχει πληρωθεί από τον αρμόδιο για το 2011 φορέα, με αποτέλεσμα να δέχομαι καθημερινά τα απολύτως δικαιολογημένα παράπονα και πιέσεις τους, χωρίς να έχω καμία ενημέρωση από τους αρμόδιους για το πότε και εάν πληρωθούν, διαμαρτύρομαι έντονα και σας παρακαλώ για την άμεση τακτοποίηση των πληρωμών τους, διότι αποδεδειγμένα αυτοί και οι οικογένειές τους βρίσκονται κυριολεκτικά σε τραγική κατάσταση, δεδομένου ότι δεν έχουν άλλους οικονομικούς πόρους για να επιβιώσουν πέρα από το μισθό τους, ενώ έχουν δημιουργηθεί και πολλά προβλήματα στις Υπηρεσίες μας οι οποίες γίνονται αποδέκτες των παραπόνων και διαμαρτυριών τους».
READ MORE - Επί τρεις μήνες απλήρωτοι 18 υπάλληλοι του Δήμου Ξυλοκάστρου

Το τοπικό συμβούλιο Βραχατίου είχε ζητήσει αυτοψία για τα λύματα από τις 10 Ιουνίου

Πρακτικό «φωτιά» προς Δήμο και υπηρεσίες

 Από τις 10 Ιουνίου 2011, δηλαδή εδώ και 2 περίπου μήνες, το Τ.Σ. Βραχατίου με ομόφωνη απόφασή του, είχε ζητήσει από την Τεχνική υπηρεσία του Δήμου να διενεργήσει άμεσα επιτόπια αυτοψία, για να διαπιστωθεί εάν έγινε νόμιμα η εκτέλεση έργου διάνοιξης βόθρου από το ξενοδοχείο στην παραλία. Το ερώτημα πλέον είναι, αν όντως έγινε αυτοψία στο σημείο και από ποιες υπηρεσίες και ποιο είναι το αποτέλεσμά της. Αναμένουμε την επίσημη απάντηση του Δήμου και των αρμοδίων υπηρεσιών το συντομότερο δυνατόν. Στο συγκεκριμένο πρακτικό της συνεδρίασης αναφέρονται τα εξής:
 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
 
Από το Πρακτικά συνεδρίασης του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας
Βραχατίου αριθ. 7/10 Ιουνίου 2011
Αριθμός Απόφασης : 18/2011
Ενημέρωση και λήψη απόφασης σχετικά με εργασίες ξενοδοχείου σε χώρο δημοσίων κτημάτων, στην παραλία Βραχατίου.
 
Στο Βραχάτι και στο γραφείο της Δημοτικής Κοινότητας Βραχατίου, σήμερα την 10η του μηνός Ιουνίου έτους 2011 και ώρα 15.00, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας Βραχατίου προκειμένου να συζητήσει και να αποφασίσει στα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι επί συνόλου πέντε (5) μελών, ήταν παρόντα τα πέντε (5), ο κ. Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
ΠΑΡΟΝΤΕΣ: 1) Ευθύμιος Λιβάνης (Πρόεδρος), 2)Δαληβίγκας Γεώργιος, 3)Παπούλιας Γρηγόριος, 4)Χάτσου Κολοκοντέ Δήμητρα, 5)Βλάχος Γεώργιος. ΑΠΟΝΤΕΣ: κανείς.
Στη συνεδρίαση αυτή παραβρίσκεται η υπάλληλος του δήμου Σαρρή Αργυρώ, για την τήρηση των πρακτικών.
Ο κ.Πρόεδρος παίρνει το λόγο για το 3° θέμα της ημερήσιας διάταξης και ενημερώνει το σώμα ότι η Διεύθυνση του ξενοδοχείου προέβη πρόσφατα σε εργασίες διάνοιξης βόθρου σε χώρο των Δημοσίων Κτημάτων που βρίσκεται βόρεια της παραλιακής οδού Α. Λαζανά και συγκεκριμένα στην προέκταση της οδού που οδηγεί από την παραλία προς το ξενοδοχείο. Επειδή οι εργασίες αυτές δεν γνωρίζουμε εάν είναι νόμιμες, προτείνω να γίνει σχετική αυτοψία από τις Τεχνικές Υπηρεσίες του Δήμου και να ενημερωθεί άμεσο το Συμβούλιο μας, η Κτηματική Υπηρεσία καθώς και η Υγειονομική Υπηρεσία.
Το Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας Βραχατίου αφού άκουσε την εισήγηση του κ. Προέδρου και μετά από διαλογική συζήτηση,
ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
Η Τεχνική Υπηρεσία του δήμου να διενεργήσει άμεσα επιτόπια αυτοψία, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν έγινε νόμιμα η εκτέλεση έργου διάνοιξης βόθρου από την Διεύθυνση του ξενοδοχείου στην παραλία Βραχατίου, και συγκεκριμένα βόρεια της οδού Α.Λαζανά στην προέκταση της οδού που οδηγεί από την παραλία προς το ξενοδοχείο. Για το αποτέλεσμα της αυτοψίας να ενημερωθεί άμεσα το Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας Βραχατίου, η Κτηματική Υπηρεσία και η Υγειονομική Υπηρεσία, Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό : 18 /2011. Αφού αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                            
Ε. ΛΙΒΑΝΗΣ
ΤΑ ΜΕΛΗ
1)Γ. ΔΑΛΗΒΙΓΚΑΣ
2)Γ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ
3)Δ. ΧΑΤΣΟΥ-ΚΟΛΟΚΟΝΤΕ
4)Γ. ΒΛΑΧΟΣ
READ MORE - Το τοπικό συμβούλιο Βραχατίου είχε ζητήσει αυτοψία για τα λύματα από τις 10 Ιουνίου

Προφυλακιστέος ο Χ. Παπαδόπουλος και ο 50χρονος συνεργός του

Μαραθώνια ήταν τελικά η ανακριτική διαδικασία για τον 74χρονο Χ. Παπαδόπουλο της γνωστής «εταιρείας δολοφόνων», ο οποίος πέρασε χθες γύρω στις 12:00 το μεσημέρι το κατώφλι του ανακριτή στα δικαστήρια της Κορίνθου. Τελικά η διαδικασία ολοκληρώθηκε γύρω στις 5:00 το απόγευμα! Η απόφαση ανακριτή και εισαγγελέα ήταν να κριθεί προφυλακιστέος και ο 74χρονος, αλλά και ο 50χρονος συνεργός του. Και οι δύο κρατήθηκαν προσωρινά στα κρατητήρια Κορίνθου μέχρι να αποφασιστεί σε ποιες φυλακές θα οδηγηθούν. Εν τω μεταξύ από το πρωί δρακόντεια ήταν τα μέτρα ασφαλείας μέσα στην πόλη της Κορίνθου και πέριξ του δικαστικού μεγάρου όπου αναμενόταν ο 74χρονος κατηγορούμενος για τη γνωστή υπόθεση απαγωγής και ομηρίας της 57χρονης ευκατάστατης Αθηναίας επί 5 μήνες σε σπίτι στη Συκιά Ξυλοκάστρου μαζί με τον 50χρονο συνεργό του. Ο 74χρονος συνοδευόταν από τον δικηγόρου του και σύμφωνα με πληροφορίες, φαίνεται να επέμεινε στην ανάκρισή του, ότι είναι αθώος σχετικά με τις κατηγορίες που τον βαραίνουν…
READ MORE - Προφυλακιστέος ο Χ. Παπαδόπουλος και ο 50χρονος συνεργός του

Η Δημοτική αρχή θα κάνει τα πάντα για να αποτρέψει την εγκατάσταση της εταιρείας στο Σουσάκι

Συνέντευξη Κ. Λογοθέτη το πρωί

Ο Δήμαρχος Λουτρακίου Αγίων Θεοδώρων, η πρώην Δημοτική Σύμβουλος κα Μαρία Στάμου και η συντονιστική επιτροπή αγώνα των κατοίκων των Αγίων Θεοδώρων που αντιτίθενται στην εγκατάσταση αποθήκης χημικών στο Σουσάκι παραχώρησαν χθες συνέντευξη τύπου για την πορεία της αντίδρασης τους από την πρώτη Λαϊκή Συνέλευση που πραγματοποιήθηκε για το επίμαχο ζήτημα μέχρι σήμερα. Την αναδρομή από το ξεκίνημα της υπόθεσης το 2008 μέχρι την σημερινή κατάσταση που έχει ξεσηκώσει θύελλα αντιδράσεων στην περιοχή των Αγίων Θεοδώρων έκανε η κα Μαρία Στάμου, ενώ ο Δήμαρχος Λουτρακίου Αγίων Θεοδώρων Κώστας Λογοθέτης έκανε λόγο για την αποφασιστικότητα της Δημοτικής Αρχής να κάνει τα αδύνατα -δυνατά για να αποτρέψει την εγκατάσταση της αποθήκης χημικών στο Σουσάκι. Στην συνέντευξη τύπου παραβρέθηκε μετά από πρόσκληση της συντονιστικής επιτροπής και ο έγκριτος Εκπαιδευτικός Γεώργιος Μουζακίτης ο οποίος και μίλησε για τις χημικές ουσίες που προτίθεται να διακινεί και να φυλάσσει η εταιρεία στο Σουσάκι, αλλά και για τα αδύναμα σημεία της υπουργικής απόφασης που ενέκρινε την μελέτη περιβαλλοντικών όρων για την εν λόγω εγκατάσταση. «Είναι ψέμα ότι οι χημικές ουσίες που θα διακινεί η εταιρεία δεν είναι τοξικές ή επικίνδυνες. Επιπλέον η Κοινή Υπουργική Απόφαση που εγκρίνει την μελέτη περιβαλλοντικών όρων δεν διαθέτει στο Γενικό Χημείο του Κράτους τους ελέγχους αδειοδότησης της εγκατάστασης αλλά και δεν ταυτίζει την τήρηση των όρων αυτών με την έναρξη λειτουργίας της αποθήκης χημικών», σημείωσε ο κ. Μουζακίτης.
READ MORE - Η Δημοτική αρχή θα κάνει τα πάντα για να αποτρέψει την εγκατάσταση της εταιρείας στο Σουσάκι

Αναστολή της απεργίας αποφάσισαν οι ιδιοκτήτες ταξί

Την αναστολή της απεργίας αποφάσισαν οι ιδιοκτήτες ταξί μετά τη μαραθώνια  γενική συνέλευση της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ταξί και Αγοραίων. Νωρίτερα, ο πρόεδρος του ΣΑΤΑ Θ.Λυμπερόπουλος είχε δηλώσει: «Δεν υφίσταται λόγος σε κενό χρόνο να συνεχίζουμε την απεργία. « Έχω κάνει την πρόταση για λήξη της απεργίας, κάτι που συμφέρει τον κλάδο. Εάν δεν εισακουστώ ας αναλάβουν άλλοι την ευθύνη να οδηγήσουν τον κλάδο στην καταστροφή». Στη διάρκεια της συνεδρίασης διατυπώθηκαν διαφορετικές προτάσεις ιδίως από τους εκπροσώπους του κλάδου της Περιφέρειας, οι οποίοι τάχθηκαν υπέρ της συνέχισης των κινητοποιήσεων. Τελικά από την ψηφοφορία προέκυψε ότι 13 μέλη του ΔΣ τάχθηκαν υπέρ της λήξης, έναντι 6 κατά. Στη συνάντηση που είχαν την Πέμπτη οι περιφερειάρχες με την Πανελλήνια Ομοσπονδία των αυτοκινητιστών (ΠΟΕΙΑΤΑ), είπαν ότι δεν θα δέχονται αιτήσεις, ούτε θα εκδώσουν νέες άδειες για ταξί, μέχρι να κατατεθεί στη Βουλή το νομοσχέδιο του υπουργείου Υποδομών. Παράλληλα, είπαν στους επαγγελματίες αυτοκινητιστές ότι θα πάρουν και οι ίδιοι μέρος στο δημόσιο διάλογο, που αναμένεται να αρχίσει στο τέλος του μήνα, για το θέμα της απελευθέρωσης του επαγγέλματος των ταξί. Σχετικά με το θέμα ο πρόεδρος της Ένωσης Ιδιοκτητών Ταξί Κορινθίας κ. Γιάννης Κορδώσης ανέφερε: «Από το απόγευμα (σ.σ. χθες) βγαίνουμε κανονικά για δουλειά. Θα είμαστε όμως σε επιφυλακή εν όψει του νομοσχεδίου που θα κατατεθεί στο τέλος του μήνα στη Βουλή».
READ MORE - Αναστολή της απεργίας αποφάσισαν οι ιδιοκτήτες ταξί

Χ. Τετράδης: Συχνό φαινόμενο οι διαρρήξεις στο Λουτράκι

Το συχνότερο φαινόμενο έχουν γίνει οι διαρρήξεις κατά την καλοκαιρινή περίοδο στο Λουτράκι όπως δηλώνει ο Διοικητής του Αστυνομικού Τμήματος Λουτρακίου Χαράλαμπος Τετράδης. Μάλιστα όπως σημειώνει ο ίδιος οι διαρρήξεις σε εξοχικές κατοικίες και όχι μόνο γίνονται όλες τις ώρες της ημέρας καθώς οι διαρρήκτες εκμεταλλεύονται την απουσία των κατοίκων όταν αυτοί πηγαίνουν για μπάνιο αλλά και τις ανοικτές μπαλκονόπορτες λόγω ζέστης τα βράδια. Ο κ. Τετράδης συνέστησε αυξημένη προσοχή στους πολίτες, τους οποίους και συμβούλεψε να κλειδώνουν τις πόρτες όταν λείπουν, να μην αφήνουν ανοιχτά παράθυρα την νύχτα αλλά και να μην αφήνουν πορτοφόλια και χρήματα σε κοινή θέα. Ο κ. Τετράδης αναφέρθηκε και στις τελευταίες λεπτομέρειες της απολογίας του συλληφθέντα για την δολοφονία της 37χρονης στο Λουτράκι που κρίθηκε προφυλακισθείς. Ο 40χρονος ομολόγησε ότι διέπραξε την στυγερή δολοφονία επικαλούμενος σφοδρό ερωτικό πάθος για την σύντροφό του, ενώ περιπλανιόταν ψάχνοντας το κατάλληλο μέρος για να αυτοκτονήσει σύμφωνα με τον κ. Τετράδη.
READ MORE - Χ. Τετράδης: Συχνό φαινόμενο οι διαρρήξεις στο Λουτράκι

2 εκ. ευρώ από χθες στους αγρότες της Κορινθίας

Παραδάκι ύψους 163 εκατ. ευρώ, «έπεσε» από χθες στους αγρότες ως επιστροφή φό­ρου για το «αγροτικό πετρέ­λαιο». Τα χρήματα θα πιστωθούν στους λογαριασμούς 433.071 δικαιούχων παραγωγών με βά­ση την «τεκμαρτή» κατανάλω­ση πετρελαίου και τη δήλωση ΟΣΔΕ του 2010. Για τους αγρότες της Κορινθίας τα χρήματα είναι κάτι λιγότερο από 2 εκ. ευρώ. «Το ποσό που εξασφαλίσθη­κε από το υπουργείο Οικονο­μικών είναι αυξημένο κατά 3 εκατ. ευρώ σε σχέση με πέρυ­σι», δήλωσε ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Κ. Σκανδαλίδης και πρόσθεσε ότι από πέρυσι τον Σεπτέμβριο το συνολικό ποσό που έχει εκτα­μιευθεί για τους αγρότες φτά­νει στα 3,6 δισ. ευρώ (σ.σ. από τα οποία όμως τα 2,3 δισ. είναι επιδοτήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης). Την ίδια στιγμή όμως, ο ΕΛ­ΓΑ κινδυνεύει να μείνει ξεκρέ­μαστος αν οι αγρότες δεν τακτοποιήσουν τις υποχρεώσεις τους, αν δηλαδή δεν πληρώσουν τις νέες -αυξημένες- ει­σφορές για την ασφάλιση της παραγωγής τους. Αυτό κατα­δεικνύει και η νέα δίμηνη πα­ράταση που έδωσε η διοίκηση του Οργανισμού και την οποία ο γραμματέας Αγροτικού της Ν.Δ. βουλευτής Πέλλας Γιώρ­γος Καρασμάνης, χαρακτηρί­ζει «μη σύννομη», καθώς ο νό­μος προβλέπει παράταση μό­νο με υπουργική απόφαση.
READ MORE - 2 εκ. ευρώ από χθες στους αγρότες της Κορινθίας

Βλέπουν με θετικό μάτι τις συγχωνεύσεις των ΔΟΥ

Σε θετική κατεύθυνση κινείται το μέτρο της συγχώνευσης των τοπικών καταστημάτων της εφορίας με την διατήρηση μίας κεντρικής Δ.Ο.Υ. ανά πρωτεύουσα νομού, που σχεδιάζει η κυβέρνηση, όπως εκτιμά ο Βουλευτής Κορινθίας του ΠΑΣΟΚ Άγγελος Μανωλάκης. Ο Βουλευτής τόνισε ότι οι Δ.Ο.Υ. χρειάζονται μία άλλη οργάνωση προκειμένου να λειτουργήσουν αποτελεσματικά οι φοροεισπρακτικοί μηχανισμοί του κράτους. Θετικά έκρινε το μέτρο αυτό και ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Κορινθίας Βασίλης Νανόπουλος. «Χρειάζεται η αλλαγή» δηλώνει ο κ. Νανόπουλος ωστόσο υπογραμμίζει ότι η επιτυχία του μέτρου θα κριθεί από τον τρόπο εφαρμογής του και αν θα εξυπηρετεί σωστά τους επιχειρηματίες. Ο ίδιος πρότεινε να εκμεταλλευτεί το κράτος την υπάρχουσα τεχνολογία και να οργανώσει την εξυπηρέτηση των επιχειρηματιών μέσω των ΚΕΠ για τις απλές διαδικασίες για τις οποίες σε άλλη περίπτωση θα έπρεπε να επισκέπτονται τις τοπικές Δ.Ο.Υ.
READ MORE - Βλέπουν με θετικό μάτι τις συγχωνεύσεις των ΔΟΥ

Κ. Κόλλιας: Το βαθύ ΠΑΣΟΚ καλά κρατεί

Με αφορμή τις πρόσφατες αποκαλύψεις για στήσιμο μηχανισμού προσλήψεων μέσω μη κυβερνητικών οργανώσεων, ο Βουλευτής Κορινθίας κ. Κώστας Κόλλιας έκανε την ακόλουθη δήλωση: «Τα όσα πρωτοφανή είδαν το φως της δημοσιότητας σχετικά με το επιχειρούμενο στήσιμο μηχανισμού προσλήψεων από το ΠΑΣΟΚ αποτελούν πρόκληση, όχι μόνο για τους φορολογούμενους, αλλά και για τους εκατοντάδες χιλιάδες ανέργους, τους οποίους η Κυβέρνηση έχει οδηγήσει στην επαιτεία για μία θέση εργασίας. Η κατηγορία που βαρύνει το ΠΑΣΟΚ και την Κυβέρνηση δεν είναι μόνο ότι προσφέρουν ευκαιριακή απασχόληση, έστω στην εκλογική τους πελατεία, αλλά το γεγονός ότι ο κομματικός μηχανισμός και οι «ημέτεροι» μεσολαβούν για να γίνουν προσλήψεις στους Δήμους. Ότι υπάρχει δηλαδή συγκεκριμένη μεθόδευση για να στηριχθεί και να επεκταθεί το πράσινο κράτος. Ο σημερινός Πρωθυπουργός, με αφορμή τα stage κατηγορούσε κάποτε τη Νέα Δημοκρατία για «εργασιακό μεσαίωνα». Τώρα, αφού ο ίδιος κατάργησε τις συλλογικές συμβάσεις, μείωσε τους μισθούς, έκανε τις απολύσεις φθηνές και εύκολες και έφτασε την ανεργία πάνω από 16%, έρχεται με ένα εξαιρετικά αμφιλεγόμενο πρόγραμμα stage να προσφέρει απασχόληση για πέντε μήνες με 625 ευρώ. Το ζήτημα όμως είναι ποιος θα δώσει απαντήσεις στους εκατοντάδες χιλιάδες ανέργους, που αυξάνονται και πληθύνονται μέρα με τη μέρα. Βυθίζονται στην ανέχεια και την δυστυχία, στερούνται το θεμελιώδες δικαίωμα στην εργασία. Αυτοί οι άνθρωποι δεν χρειάζονται ούτε φιλανθρωπίες, ούτε περιστασιακές λύσεις, ούτε «πράσινη» ευκαιριακή απασχόληση. Χρειάζονται ουσιαστικές παρεμβάσεις για τη δημιουργία θέσεων εργασίας , παρεμβάσεις τις οποίες αυτή η Κυβέρνηση είναι είτε απρόθυμη είτε ανίκανη να υλοποιήσει.»
READ MORE - Κ. Κόλλιας: Το βαθύ ΠΑΣΟΚ καλά κρατεί

Δέχτηκε και συνεχάρη τους σμηναγούς που πρώτευσαν σε άσκηση του ΝΑΤΟ

Ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας κ. Πάνος Μπεγλίτης, δέχθηκε χθες στο γραφείο του, τους Σμηναγούς κ.κ. Θεοχαρόπουλο Λουκά και Νίκου Χαρίλαο. Οι ανωτέρω Σμηναγοί διακρίθηκαν στο επιχειρησιακό σχολείο του ΝΑΤΟ TLP (Tactical Leadership Programme) στην Ισπανία, ως οι καλύτεροι της εκπαιδευτικής τους σειράς. Κατά τη διάρκεια της επίσκεψής τους  ο Υπουργός έκανε τις παρακάτω δηλώσεις: «Μας τιμάτε και μας κάνετε υπερήφανους. Θεώρησα υποχρέωσή μου, σε συνεργασία με τον Α/ΓΕΑ, Αντιπτέραρχο κ. Κλόκοζα, πέρα από την εύφημη μνεία, να σας γνωρίσω από κοντά και να σας συγχαρώ. Ο ελληνικός λαός αισθάνεται υπερηφάνεια, όταν πρωτεύουν οι Ιπτάμενοί μας, όταν πρωτεύουν τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων. Έχετε γίνει αποδεκτοί από όλους τους συναδέλφους σας,  φίλων και συμμάχων χωρών και δεν είναι τυχαίο ότι  στο Αλμπασέτ της Ισπανίας,  βγήκατε πρώτοι σε όλα. Συγχαρητήρια κ. Σμηναγοί και καλή σταδιοδρομία. Αρχηγέ συγχαρητήρια και σε εσάς και στην Πολεμική Αεροπορία. Είμαστε σε δύσκολες οικονομικές συνθήκες, παρόλα αυτά όμως, το ηθικό είναι ακμαιότατο και χαίρομαι ιδιαίτερα, ως Υπουργός Εθνικής Άμυνας που το αξιόμαχο των Ενόπλων Δυνάμεων είναι σε εξαιρετικά υψηλό επίπεδο. Αυτό πρέπει να το γνωρίζουνε και οι φίλοι, αλλά και όσοι επιμένουν με απειλές να αμφισβητούν τα κυριαρχικά μας δικαιώματα. Είσαστε η νέα γενιά των Ιπταμένων μαχητών της ΠΑ. Τίποτα δεν κερδίζεται χωρίς κόπο και εσείς δουλεύετε σκληρά, κάτω από εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες.  Παρά την κρίση, παρά την απαξίωση θεσμών, υπάρχει ένα ζωντανό και δημιουργικό κομμάτι της ελληνικής νεολαίας και της ελληνικής κοινωνίας,  που κοιτάει μπροστά, που μας δίνει ελπίδα, μας δίνει αισιοδοξία, που συμβάλλει στη συλλογική εθνική αυτοπεποίθηση. Αυτό είναι εξαιρετικά σημαντικό σε αυτούς τους δύσκολους καιρούς».
READ MORE - Δέχτηκε και συνεχάρη τους σμηναγούς που πρώτευσαν σε άσκηση του ΝΑΤΟ

Συνεδριάζει την Τετάρτη το Δ.Σ. Νεμέας

Συνεδριάζει την Τετάρτη 10 Αυγούστου στις 2:00 το μεσημέρι το Δ.Σ. Νεμέας για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω  θέματα της ημερήσιας διάταξης: 1. Περί απευθείας αγοράς μοναδικού κατάλληλου οικοπέδου για την κατασκευή πεσσοστοιχιών σε κοινόχρηστο χώρο επί της οδού Παπακ/νου στην πόλη της Νεμέας (περιοχή νέου Δημαρχείου). 2. Συζήτηση και   λήψη   απόφασης  επί  αιτήσεως  Τριανταφυλλόπουλου   Ανδρέα   του Ευαγγέλου με θέμα «Τροποποίησης ρυμοτομικού σχεδίου πόλεως Νεμέας στα Ο.Τ. 119120,121 που διασχίζονται από την οδό Χριστοπούλου». 3. Περί επιχορήγησης Αθλητικών Σωματείων Δήμου μας. 4. Περί διάθεσης πίστωσης ποσού 644,30  € πλέον  ΦΠΑ 23%   για την ηλεκτροδότηση  αντλητικού συγκροτήματος στη θέση Κοτσανέικα (Σχετ. έγγραφο ΔΕΗ 2503/1-8-2011).  5. Περί κατάργησης της εγγεγραμμένης στο  Κ.Α. 45-6262.003 του προϋπολογισμού εξόδων οικονομικού έτους 2011 εργασίας με τίτλο «Διαμόρφωση χώρου νέου Νεκροταφείου» προϋπ/σμού δαπάνης 15.000,00 € και τροποποίησης προϋ/σμού & τεχνικού προγράμματος οικον. έτους 2011 για την εκτέλεση του έργου με τίτλο «Διαμόρφωση χώρου νέου Νεκροταφείου». 6. Συζήτηση και λήψη απόφασης για την Διοργάνωση Γιορτής Κρασιού «Μεγάλες Μέρες της Νεμέας» έτους 2011.
READ MORE - Συνεδριάζει την Τετάρτη το Δ.Σ. Νεμέας

Το Επιχειρησιακό Πλάνο για την δημιουργία καλαθιού των Πελοποννησιακών Προϊόντων προωθεί η Περιφέρεια

Στην κατάρτιση των αρχών του Επιχειρησιακού Πλάνου της Περιφέρειας Πελοποννήσου για το Καλάθι των Πελοποννησιακών Προϊόντων προχώρησε η επιτροπή που συνεδρίασε την Πέμπτη 4 Αυγούστου υπό την Αντιπεριφερειάρχη κα Κωνσταντίνα Νικολάκου, τον Γενικό Διευθυντή Γ. Εφαρμογών & Έρευνας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ. Ανδρέα Κατζηλάκη και με τη συμμετοχή υπηρεσιακών παραγόντων της Περιφέρειας. Οι άξονες της συζήτησης εστιάστηκαν στην οριστικοποίηση των προϊόντων που θα ενταχθούν στο καλάθι, την πρόταση της Περιφέρειας για τη σύσταση δημοπρατηρίου, την καταγραφή των υποδομών του Υπουργείου και την πολιτική για την κτηνοτροφία. Η κα Νικολάκου κατά την τοποθέτησή της επανέλαβε τη δέσμευση του Περιφερειάρχη να δοθεί πρώτη προτεραιότητα εκ μέρους της Περιφέρειας στην ανάπτυξη της αγροτικής οικονομίας με επιχειρηματικές προοπτικές, με άμεση ωφέλεια στην τουριστική ανάπτυξη και στην τοπική οικονομία. Η κα Νικoλάκου πρόσθεσε ότι στην επόμενη συνάντηση εργασίας για το Καλάθι Πελοποννησιακών Προϊόντων, θα οριστικοποιηθεί το επιχειρησιακό σχέδιο και θα τεθεί υπό συζήτηση στο Περιφερειακό Συμβούλιο Πελοποννήσου προκειμένου να προωθηθεί άμεσα στο Υπουργείο και η Περιφέρεια Πελοποννήσου να αποτελέσει την πρώτη Περιφέρεια που θα ενταχθεί στο πρόγραμμα αυτό. Η Αντιπεριφερειάρχης εξήρε τη συνεργασία των υπηρεσιακών παραγόντων και ζήτησε τη συνδρομή του Υπουργείου για την υιοθέτηση μιας νέας Περιφερειακής αντίληψης στην πρόταση για το επιχειρησιακό σχέδιο. Ο κ. Κατζηλάκης ανέφερε ότι η Περιφέρεια Πελοποννήσου έχει κάνει πολύ σημαντικά βήματα πάνω σε αυτή την κατεύθυνση και τόνισε ότι το Υπουργείο θα σταθεί αρωγός στην προσπάθειά της. Στο περιθώριο της συνεδρίασης η κα Νικολάκου εξέφρασε την ικανοποίηση της Περιφέρειας Πελοποννήσου για τη θετική εξέλιξη που σημειώθηκε με την αποδοχή της πρότασης της Περιφέρειας από την Ευρωπαϊκή Ένωση για το ύψος των αποζημιώσεων σχετικά με τη ζημιά που υπέστησαν οι παραγωγοί από το βακτήριο E-Coli και ήδη οι παραγωγοί μπορούν να προσέρχονται στις διευθύνσεις αγροτικής οικονομίας και να καταθέτουν τις αιτήσεις του για άμεσες αποζημιώσεις.   
READ MORE - Το Επιχειρησιακό Πλάνο για την δημιουργία καλαθιού των Πελοποννησιακών Προϊόντων προωθεί η Περιφέρεια

Ψήφισμα κατά του «λουκέτου» του ΟΤΕ Ξυλοκάστρου

Το Δημοτικό Συμβούλιο Ξυλοκάστρου – Ευρωστίνης εγκρίνει την έκδοση του παρακάτω ψηφίσματος: «Κύριε Δήμαρχε, Απευθυνόμαστε σε εσάς και στο Δημοτικό Συμβούλιο  για να σας γνωστοποιήσουμε την  πρόθεση της Διοίκησης του ΟΤΕ για κλείσιμο του καταστήματος της περιοχής σας. Ο ΟΤΕ μέχρι σήμερα, χωρίς να έχει επιβαρύνει τον κρατικό προϋπολογισμό ούτε με ένα ευρώ, έχει κατορθώσει να προσφέρει τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες και στο πιο  απομακρυσμένο  σημείο, προσφέροντας ευρυζωνικότητα και καθολική υπηρεσία στο 97,5% της χώρας. Η Διοίκηση του ΟΤΕ προχώρησε σε 150 καταργήσεις καταστημάτων της μητρικής  τον Δεκέμβριο του 2008, αποξενώνοντας τις τοπικές κοινωνίες  από το όνομα του ΟΤΕ και μειώνοντας τη  δυνατότητα εξυπηρέτησης των πολιτών. Σήμερα ετοιμάζει νέο κύμα κλεισίματος καταστημάτων σε ολόκληρη τη χώρα  (140 καταστήματα) αδιαφορώντας για την παροχή υπηρεσιών στον Έλληνα καταναλωτή, ιδίως σε ακριτικές και νησιωτικές περιοχές. Η ενέργεια αυτή θα έχει ως συνέπεια  τη  κακή εξυπηρέτηση των δημοτών σας και θα δημιουργήσει προβλήματα στους εργαζόμενους , με μετακινήσεις σε περιοχές  μακριά από το τόπο κατοικίας τους.
Ως Σωματείο που εκπροσωπεί 5000 εργαζόμενους στον  Εμπορικό και Διοικητικό κλάδο, ζητάμε την παρέμβασή σας στη  Διοίκηση του ΟΤΕ, για να σταματήσει το παραπάνω εγχείρημα που απαξιώνει το  Δήμο σας. Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων».
ΤΟ Δ.Σ. ΤΟΥ ΠΑ.Σ.Ε.- Ο.Τ.Ε.
READ MORE - Ψήφισμα κατά του «λουκέτου» του ΟΤΕ Ξυλοκάστρου

Δήμος Κορινθίων: Υπηρεσίες του Κέντρου Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων

Το 6ο Κ.Α.Π.Η.  του Δήμου Κορινθιών σε συνεργασία με το Κ.Η.Φ.Η. (Κέντρο ημερησίας Φροντίδας Ηλικιωμένων) του Δήμου μας, παρέχει στους ηλικιωμένους  συμπολίτες μας, τις κάτωθι υπηρεσίες : -Ιατρό -Νοσηλευτική Φροντίδα –Φυσιοθεραπεία -Προγράμματα δημιουργίας απασχόλησης -Προγράμματα  ανάπτυξης λειτουργικών και κοινωνικών δεξιοτήτων -Φροντίδα για την ικανοποίηση πρακτικών αναγκών διαβίωσης. Το  Κ.Η.Φ.Η.  λειτουργεί από Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 8 π.μ. έως τις 4 μ.μ. Πληροφορίες: Οδός Περιάνδρου  51Α,   Tηλ.  27410-23268
READ MORE - Δήμος Κορινθίων: Υπηρεσίες του Κέντρου Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων

9ο Φεστιβάλ Θεάτρου Κορίνθου

O ΚΑΤΑ ΦΑΝΤΑΣΙΑΝ ΑΣΘΕΝΗΣ ΤΟΥ ΜΟΛΙΕΡΟΥ
ΣΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ ΗΜΕΡΑ ΤΩΝ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΝ
 
Συνεχίστηκε για τέταρτη ημέρα το  Φεστιβάλ Ερασιτεχνικού Θεάτρου στο Δημοτικό Θέατρο Κορίνθου με το έργο του Μολιέρου  «ο κατά φαντασίαν ασθενής», από το Θεατρικό Εργαστήρι Αξιούπολης του Δήμου Παιονίας (Καβάλα). Την παράσταση παρακολούθησε   μεγάλος αριθμός  συμπολιτών μας, ακόμη και όρθιοι, γεγονός που δείχνει  το μεγάλο ενδιαφέρον  αλλά και την επιτυχία που σημειώνει το Φεστιβάλ στην πόλη μας. Εκεί, ήταν  όπως πάντα και ο Δήμαρχος Κορινθίων Α. Πνευματικός μαζί με τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου Νίκο Σταυρέλη, την Δημοτική Σύμβουλο του Δήμου Παιονίας κ. Λιακοπούλου, την πρόεδρο της Μικρασιατικής Στέγης κ. Ευστρατιάδη καθώς και πολλών ακόμη σημαντικών προσώπων του τόπου μας. Το   έργο διαδραματίζεται στο Παρίσι,  τον χειμώνα του 1673, όπου με επίκεντρο την ιατρική επιστήμη εξελίσσεται « ο κατά φαντασίαν ασθενής». Ο «ασθενής» γεμάτος ανασφάλεια, προσπαθεί να κερδίσει την προσοχή και το ενδιαφέρον των ανθρώπων γύρω του χρησιμοποιώντας την υποτιθέμενη  ασθένειά του, διακατεχόμενος από εγωισμό και μια διάθεση  ναρκισσισμού, θεωρεί το σώμα του, ως αρχή και το τέλος των δραστηριοτήτων του. Εδώ η ιατρική μπορεί να συγκριθεί με την κωμωδία επί ίσοις  όροις.  Η επιτυχία ενός έργου φαίνεται εάν μπορεί να αντέχει στον χρόνο. «Ο κατά φαντασίαν ασθενής» του Μολιέρου ή Ζαν-Μπατίστ Ποκλέν, όπως ήταν το πραγματικό του όνομα,  είναι  και το τελευταίο θεατρικό του δημιούργημα,  το οποίο έπαιξε ο ίδιος πάνω στην σκηνή, με τόσο ζωντανό τρόπο που κατέστη θρύλος.
READ MORE - 9ο Φεστιβάλ Θεάτρου Κορίνθου

Καλοκαίρι 2011 - Ευρωπαϊκή Εθελοντική Υπηρεσία για Νέους

Σε πρόγραμμα Εθελοντισμού για Νέους στην Ευρώπη θα συμμετάσχουν 12 νέοι από το Δήμο Ξυλοκάστρου-Ευρωστίνης. Το πρόγραμμα θα πραγματοποιηθεί από 3 Αυγούστου έως 5 Σεπτεμβρίου 2011 στην Ουγγαρία και την Αγγλία και θα έχει κοινωνικό και πολιτιστικό αντικείμενο. Το πρόγραμμα ευρωπαϊκού εθελοντισμού καλύπτει όλα τα έξοδα (100%), μετακίνησης, φιλοξενίας και επιδόματος των δικαιούχων. Οι συμμετέχοντες θα λάβουν ειδική βεβαίωση (certificate- youth pass) από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τη συμμετοχή τους. Το πρόγραμμα «Νέα Γενιά σε Δράση» διοργανώνει η Κοινωφελής Επιχείρηση Ξυλοκάστρου – Ευρωστίνης σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Νεολαίας του Υπουργείου Παιδείας και Δια Βίου Μάθησης.  Ο Δήμος Ξυλοκάστρου - Ευρωστίνης με σύγχρονες υπηρεσίες προσπαθεί να σταθεί δίπλα στη νεολαία, αξιοποιώντας προγράμματα και χρηματοδοτήσεις εθνικές και ευρωπαϊκές. Παράλληλα, στο δήμο μας φιλοξενούνται ευρωπαίοι εθελοντές οι οποίοι εργάζονται στο πρόγραμμα Βοήθεια στο Σπίτι Ξυλοκάστρου-Ευρωστίνης, στον Παιδικό Σταθμό Ξυλοκάστρου, στο Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών Ξυλοκάστρου και σε περιβαλλοντικές δράσεις στον Πευκιά Ξυλοκάστρου, στο Αθλητικό Κέντρο Ζήρειας κ.α. Ο Δήμος Ξυλοκάστρου-Ευρωστίνης και η Δημοτική Κοινωφελής  Επιχείρηση (ΔΗΚΕΞ.Ε), καλούν όλους τους νέους από 17 έως 30 ετών να αξιοποιήσουν τις ευκαιρίες που δίνονται μέσα από το “Γραφείο Πληροφόρησης Νέων” του Δήμου. Το “Γραφείο Πληροφόρησης Νέων ”συστεγάζεται στο Κ.Ε.Π. Δ. Ξυλοκάστρου, Π. Τσαλδάρη 33. Το γραφείο λειτουργεί κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή και οι ώρες επισκέψεων είναι από 9.30 έως 16.30 Τηλ. Επικοινωνίας 2743360300, 6934293191.
 
READ MORE - Καλοκαίρι 2011 - Ευρωπαϊκή Εθελοντική Υπηρεσία για Νέους

Οι κάτοικοι απειλούν με δυναμικές κινητοποιήσεις για τις κεραίες κινητής τηλεφωνίας

Πέμπτη, 4 Αυγούστου 2011

Ανάστατοι είναι οι κάτοικοι της Καλλιθέας Κορίνθου

Την άμεση αποξήλωση των παράνομων κεραιών κινητής τηλεφωνίας που από τις αρχές του καλοκαιριού είχαν εντοπιστεί σε κατοικία πλησίον του δημοτικού βρεφονηπιακού σταθμού της περιοχής ζητούν οι ανάστατοι κάτοικοι της Καλλιθέας Κορίνθου τονίζοντας ότι τους ενδιαφέρει η διασφάλιση της υγείας των κατοίκων και κυρίως των παιδιών. Το θέμα που είχαμε δημοσιεύσει εδώ και μήνες έχει άμεση σχέση με τη δημόσια υγεία και μάλιστα με το συγκεκριμένο θέμα είχε ασχοληθεί τότε και ο ίδιος ο Δήμος Κορινθίων, ο οποίος κίνησε τις σχετικές διαδικασίες για να καταγραφεί το θέμα και να τηρηθεί η νομιμότητα. Παρόλα αυτά όμως, αρκετό καιρό μετά, οι κεραίες παραμένουν στο ίδιο σημείο όπως καταγγέλλουν οι κάτοικοι και μάλιστα περιμετρικά ενός νηπιαγωγείου και ενός Βρεφονηπιακού σταθμού!  Οι κάτοικοι ζητούν από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου Κορινθίων αλλά και της Περιφερειακής Ενότητας Κορινθίας να αναλάβουν δράσεις για την αποξήλωση των παράνομων κεραιών εκφράζοντας την πρόθεση τους να προβούν σε δυναμικές κινητοποιήσεις αν συνεχιστεί η απραξία στο σημαντικό αυτό ζήτημα.
READ MORE - Οι κάτοικοι απειλούν με δυναμικές κινητοποιήσεις για τις κεραίες κινητής τηλεφωνίας

Προθεσμία για αύριο Παρασκευή πήρε ο 74χρονος της «εταιρείας δολοφόνων»

Παραμένει φυλακισμένος ο 74χρονος της γνωστής «εταιρείας δολοφόνων» που άπλωσε τα πλοκάμια της και στην περιοχή της Κορινθίας με τη γνωστή υπόθεση απαγωγής και κράτησης της 57χρονης από την Αθήνα σε σπίτι στη Συκιά Ξυλοκάστρου. Χθες, μεταφέρθηκε στα δικαστήρια Κορίνθου συνοδεία του συνηγόρου του και ζήτησε και πήρε και νέα 48ωρη αναβολή από τον ανακριτή, στον οποίο θα απολογηθεί τελικά αύριο Παρασκευή. Το θέμα, όπως ήταν φυσικό απασχόλησε έντονα μεγάλα αθηναϊκά μέσα ενημέρωσης και μάλιστα με φωτογραφικό υλικό από το σπίτι στη Συκιά, όπου κανείς από τους κατοίκους δεν μπορούσε να φανταστεί τι θα μπορούσε να συμβαίνει. Ο 74χρονος σήμερα «εγκέφαλος», όντας ήδη φυλακισμένος από τη δεκαετία του ΄80 για παρόμοιες υποθέσεις, παραμένει στη φυλακή και με δρακόντεια μέτρα ασφαλείας θα βρεθεί την Παρασκευή εκ νέου στα δικαστήρια Κορίνθου…

 

READ MORE - Προθεσμία για αύριο Παρασκευή πήρε ο 74χρονος της «εταιρείας δολοφόνων»

Κλοπή με «λεία» 14.000 ευρώ στο Λουτράκι

«Έπιασε την καλή» απ΄ ότι φαίνεται ο δράστης ή οι δράστες κλοπής που σημειώθηκε την Τετάρτη και μάλιστα μεσημεριανές ώρες στο Λουτράκι, αφού η «λεία τους» ξεπερνά σύμφωνα με την καταγγελία του ιδιοκτήτη τα 14.000 ευρώ! Σύμφωνα με την καταγγελία, το μεσημέρι της Τετάρτης άγνωστος ή άγνωστοι δράστες μπήκαν από ανασφάλιστο παράθυρο στο σπίτι του καταγγέλλοντα, την ώρα που ο ίδιος απουσίαζε και αφαίρεσαν 12.000 ευρώ σε μετρητά και κοσμήματα και τιμαλφή αξίας περίπου 2.000 ευρώ. Ο ιδιοκτήτης μόλις επέστρεψε στο σπίτι του διαπίστωσε έκπληκτος ότι όλα ήταν άνω –κάτω και αμέσως κατάλαβε ότι κάτι έχει συμβεί. Οι δράστες είχαν «αλωνίσει» απ΄ ότι φαίνεται το χώρο και κατάφεραν να βρουν τα χρήματα, αλλά δεν σταμάτησαν εκεί. Έψαξαν καλά το χώρο και αφαίρεσαν ακόμα και τα κοσμήματα. Η κλοπή δηλώθηκε στο Α.Τ. Λουτρακίου το οποίο διενεργεί και τη σχετική έρευνα.
READ MORE - Κλοπή με «λεία» 14.000 ευρώ στο Λουτράκι

Συμφώνησαν ότι….διαφωνούν Σπινθάκης και Κελλάρης για το θέμα της εταιρείας στο Σουσάκι

«Εάν κάποιος έχει ένα στοιχείο περί διαπλοκής μου σε οποιαδήποτε υπόθεση, θα του παραχωρήσω το σπίτι μου με συμβολαιογραφική πράξη». Με αυτόν τον τρόπο ξεκίνησε την τοποθέτηση του επί του θέματος της εταιρείας στο Σουσάκι ο Πρόεδρος του ΟΙΚΟΣΥΛΚΟ Βασίλης Κελλάρης, σε συνέντευξη τύπου που παραχώρησε χθες μαζί με το στέλεχος των Οικολόγων Πράσινων Πελοποννήσου Ευάγγελο Σπινθάκη. Ο ίδιος επεσήμανε ότι σε ότι αφορά την εγκατάσταση της αποθήκης χημικών στους Αγίους Θεοδώρους είχε δικαίωμα ως ΟΙΚΟΣΥΛΚΟ να επισκεφθεί την εταιρεία και να μελετήσει την μελέτη περιβαλλοντικών συνθηκών την οποία και χαρακτήρισε άψογη. Ο κ. Σπινθάκης από την πλευρά του επανέλαβε την θέση των Οικολόγων Πράσινων που αντιτίθενται σε οποιαδήποτε βιομηχανική εγκατάσταση εκτός χωροθετημένης περιοχής έστω κι αν αυτό συνεπάγεται μηδενική ανάπτυξη. «Ωστόσο αυτό δεν σημαίνει ότι δεν μπορούμε να συνεργαστούμε σε άλλα θέματα με τον κ. Κελλάρη παρά την λανθασμένη κίνηση του» επεσήμανε ο Ευάγγελος Σπινθάκης.
READ MORE - Συμφώνησαν ότι….διαφωνούν Σπινθάκης και Κελλάρης για το θέμα της εταιρείας στο Σουσάκι

Λύθηκε το πρόβλημα που προέκυψε με τα σκουπίδια στο Δήμο Βέλου – Βόχας

Οι αρμόδιοι του Δήμου Σικυωνίων, είχαν ενημερώσει τον γειτονικό Δήμο, ότι δεν μπορούσαν να δεχτούν άλλα απορρίμματα στο ΧΥΤΑ της περιοχής
 
Σοβαρό πρόβλημα προέκυψε τις προηγούμενες μέρες στο Δήμο Βέλου – Βόχας με την αποκομιδή των σκουπιδιών, που είχε άμεση σχέση με το ΧΥΤΑ Κιάτου, αφού όπως ενημέρωσαν το Δήμο οι αρμόδιοι του Δήμου Σικυωνίων, δεν μπορούσαν να δεχτούν άλλα απορρίμματα στο ΧΥΤΑ της περιοχής, -κάτι που σημαίνει ότι πιθανότατα υπάρχει πρόβλημα-. Αυτό προβλημάτισε έντονα τους αρμοδίους του Δήμου Βέλου – Βόχας ενώ τα σκουπίδια ήταν «βουνό» σε αρκετές περιοχές και οι κάτοικοι λαλά και οι χιλιάδες παραθεριστές που βρίσκονται στην περιοχή αυτό το διάστημα, άρχισαν να παραπονούνται  λόγω και της έντονης δυσοσμίας σε αρκετά σημεία. Μάλιστα ακούστηκε ότι ο ΧΥΤΑ Κιάτου είχε δώσει προθεσμία στο Δήμο Βέλου – Βόχας μέχρι αύριο Παρασκευή, εννοώντας ότι αύριο και μετά δεν θα μπορούσε να δεχτεί άλλα σκουπίδια του Δήμου. Το θέμα λύθηκε τελικά, μετά από συνεννόηση μεταξύ του αν. Δημάρχου Βέλου – Βόχας κ. Μπεκιάρη και του Δημάρχου Σικυωνίων Σπ. Σταματόπουλου και έτσι χθες το πρωί η αποκομιδή ξεκίνησε κανονικά και ολοκληρώθηκε αργά το μεσημέρι λόγω του όγκου των απορριμμάτων.
READ MORE - Λύθηκε το πρόβλημα που προέκυψε με τα σκουπίδια στο Δήμο Βέλου – Βόχας

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΕΡΟΝΟΣΠΟΡΟ ΖΗΤΑ Η ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΦΑΡΜΑΚΗ

Νέα παρέμβαση προς την ηγεσία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων  για το θέμα του περονόσπορου, πραγματοποίησε η Βουλευτής Κορινθίας Κατερίνα Φαρμάκη. Αφορμή στάθηκε η τοποθέτηση του Υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης κ. Ιωάννη Δριβελέγκα στην Βουλή για το θέμα αυτό. Ο κ. Δριβελέγκας επεσήμανε ότι το συγκεκριμένο φαινόμενο δεν υπόκειται στον κανονισμό του ΕΛΓΑ και για τον λόγο αυτό δεν μπορούν να δοθούν αποζημιώσεις. Προκειμένου όμως, όπως επεσήμανε, να βρούμε τον ενδεδειγμένο τρόπο (αποζημίωση μέσω ΕΛΓΑ, ή ΠΣΕΑ), είναι αναγκαίο να διαπιστωθεί και να τεκμηριωθεί από πόρισμα μιας επιστημονικής επιτροπής, το που οφείλεται η εξάπλωση του φαινομένου αυτού. Για τον λόγο αυτό, όπως πρόσθεσε, έχει δώσει εντολή στον ΕΛΓΑ να συστήσει την εν λόγω επιστημονική επιτροπή. Η κα Φαρμάκη αφού επικρότησε την πρωτοβουλία αυτή του Υπουργείου, ζήτησε από τον κ. Δριβελέγκα,  η επιτροπή που θα συσταθεί να περιλαμβάνει και επιστήμονες από τον νομό Κορινθίας, μιας και οι ζημιές που προκλήθηκαν στις αμπελοκαλλιέργειες του νομού είναι σημαντικές και δυστυχώς σε ορισμένες περιπτώσεις αγγίζουν μεγάλο μέγεθος της παραγωγής. Αυτά άλλωστε υποστηρίζουν και οι σχετικοί ειδικοί επιστήμονες του Δήμου και της ΕΑΣ Νεμέας στην αναλυτική τεχνική έκθεσή τους, την οποία η Βουλευτής έχει καταθέσει στις υπηρεσίες του Υπουργείου. Παράλληλα, η κα Φαρμάκη τόνισε στον κ, Δριβελέγκα ότι η τεχνική έκθεση των τοπικών φορέων είναι μία σωστή και πλήρης έκθεση την οποία πρέπει να αξιοποιήσει το Υπουργείο, προκειμένου η γνώση και η εμπειρία των τοπικών αγροτικών φορέων και των επιστημόνων του νομού να συμβάλλει καθοριστικά στο τελικό πόρισμα της επιτροπής. Πρόσθεσε δε ότι όλες οι προληπτικές και κατασταλτικές παρεμβάσεις των παραγωγών στο νομό δεν απέτρεψαν την εξάπλωση του περονόσπορου στις αμπελοκαλλιέργειες, με αποτέλεσμα να αυξηθεί το κόστος παραγωγής που είχε ως συνέπεια την απώλεια σημαντικού μέρους του αγροτικού εισοδήματος. Γεγονός το οποίο καθιστά αναγκαία την επιτάχυνση των διαδικασιών αξιολόγησης των ζημιών και αποσαφήνισης του τρόπου κάλυψής τους.

READ MORE - ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΕΡΟΝΟΣΠΟΡΟ ΖΗΤΑ Η ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΦΑΡΜΑΚΗ

Συνεχίζουν τις κινητοποιήσεις μέχρι το Σάββατο οι ταξιτζήδες

Στην Τρίπολη βρέθηκαν την περασμένη Τρίτη οι Ιδιοκτήτες Ταξί Κορινθίας όπου μαζί με αντιπροσωπείες συναδέλφων τους από τους νομούς της Περιφέρειας Πελοποννήσου επέδωσαν ψήφισμα σε εκπρόσωπο του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Τάσο Αποστολόπουλο με τα αιτήματα τους σε σχέση με την επίμαχη απελευθέρωση του επαγγέλματος τους, ενώ στην συνέχεια μετέβησαν στα διόδια της Νεστάνης ανοίγοντας συμβολικά για λίγα λεπτά τις μπάρες.  Χθες αργά το μεσημέρι η Πανελλήνια Ομοσπονδία των ιδιοκτητών ταξί αποφάσισε σε συνεδρίαση της τη συνέχεια των κινητοποιήσεων. Το Διοικητικό συμβούλιο αναμένεται να συνεδριάσει εκ νέου το Σάββατο προκείμενου να εξετάσει και πάλι τη στάση του κι ενώ έχουν ξεκινήσει ήδη οι πρώτες διαρροές στις κινητοποιήσεις στην Περιφέρεια. Ήδη κυκλοφορούν κανονικά τα ταξί στην Ρόδο και την Κω μετά την απόφαση των τοπικών σωματείων για αναστολή των κινητοποιήσεων. Στις περιφέρειες, οι οποίες σύμφωνα με πρόσφατη εγκύκλιο του υπουργείου Μεταφορών είναι υπεύθυνες για διοικητικές κυρώσεις σε βάρος των αυτοκινητιστών, έχουν αναφερθεί 6.080 περιπτώσεις. Ο Πρόεδρος της Ένωσης Ιδιοκτητών Ταξί Κορινθίας Γιάννης Κορδώσης, αναφερόμενος στις κυρώσεις που με εγκύκλιο του το Υπουργείο Μεταφορών προβλέπει για τους ιδιοκτήτες ταξί που μετέχουν σε αποκλεισμούς και καταλήψεις, δήλωσε πως πρόκειται για ωμό εκβιασμό εκ μέρους της Κυβέρνησης που δεν πρόκειται να περάσει.
READ MORE - Συνεχίζουν τις κινητοποιήσεις μέχρι το Σάββατο οι ταξιτζήδες

ΚΟΛΑΦΟΣ και ΥΠΟΒΙΒΑΣΜΟΣ για την ομάδα της Κορίνθου

Σάλος, προβληματισμός και ποικίλα σχόλια έχουν προκληθεί από χθες αργά το μεσημέρι, όταν η Πρωτοβάθμια Επιτροπή της ΕΠΟ ανακοίνωσε την απόφαση για τον υποβιβασμό της ομάδας της Κορίνθου από τη Γ΄ στη Δ΄ Εθνική
 
Σάλος, προβληματισμός και ποικίλα σχόλια έχουν προκληθεί από χθες αργά το μεσημέρι, όταν η Πρωτοβάθμια Επιτροπή της ΕΠΟ ανακοίνωσε την απόφαση για τον υποβιβασμό της ομάδας της Κορίνθου από τη Γ΄ στη Δ΄ Εθνική στην οποία, -σύμφωνα με την απόφαση-, θα αγωνιστεί από την επόμενη αγωνιστική περίοδο. Η απόφαση «καταπέλτης» για τη Μπάρτσα, (ολόκληρη η απόφαση δημοσιεύεται στη σελ. 12) όπως είναι λογικό, απογοήτευσε χιλιάδες Κορίνθιους, αρκετοί εκ των οποίων μίλησαν για «χαστούκι», αλλά και διασυρμό της ιστορικής ομάδας μας ανά το πανελλήνιο. «Πως φτάσαμε μέχρι εδώ;», και «Γιατί ήρθαν έτσι τα πράγματα;», «Δεν μπορούσαμε να αποφύγουμε κάτι τέτοιο;», ήταν μερικά από τα δεκάδες ερωτήματα που έβγαιναν αυθόρμητα από το στόμα φίλων της ομάδας χθες το απόγευμα. Ερωτήματα ακόμα αναπάντητα που θα κληθούν να απαντηθούν από τους αρμόδιους και κυρίως από τον πρόεδρο και το Δ.Σ. της ομάδας. Αναφερόμενος στη χθεσινή απόφαση, ο νυν πρόεδρος Σ. Μαυρονάσος έκανε λόγο για κάτι που ίσχυσε για όλες τις ομάδες με το ίδιο πρόβλημα και ότι θα υπάρξει προσφυγή στη Δευτεροβάθμια Επιτροπή και στο CAS, με την ελπίδα να αλλάξει η απόφαση. Ο επικεφαλής του συνδυασμού ΄Ο Δήμος Μπροστά΄ του Δήμου Κορινθίων κ. Κ. Γιώτης, εξέφρασε τη λύπη του για την εξέλιξη αυτή, επισημαίνοντας τη συμμετοχή στο Δ.Σ. από σημαίνοντα πρόσωπα της δημοτικής πλειοψηφίας, ζητώντας από τους ίδιους «να αποδείξουν ότι δεν έχουν σχέση με τα ποινικά αδικήματα τα οποία καταλογίζονται εις βάρος της ομάδας».
 
Σ. Μαυρονάσος: Θα προσφύγουμε στη Δευτεροβάθμια Πειθαρχική Επιτροπή
 
«Είναι μια απόφαση της Πρωτοβάθμιας Πειθαρχικής Επιτροπής που ίσχυσε για όλες τις ομάδες που είχαν το ίδιο πρόβλημα. Θα προσφύγουμε εντός δύο ημερών στην Δευτεροβάθμια επιτροπή της ΕΠΟ κι εκεί πιστεύουμε ακράδαντα ότι, όπως δικαιώθηκε με το ίδιο παράπτωμα η ομάδα της Παναχαϊκής, θα δικαιωθούμε κι εμείς. Διότι πιστεύω στο νόμο της ισονομίας, όπως λέει σαφέστατα και το Σύνταγμα, ότι πρέπει να υπάρχει ισονομία στις αποφάσεις. Και παράλληλα θα προσφύγουμε και στο CAS, ζητώντας τη δικαίωση της ομάδας της Κορίνθου».
 
Κ. Γιώτης: ΄Να αποδείξουν οι Δ.Σ. που ήταν στη διοίκηση
ότι δεν έχουν σχέση με ποινικά αδικήματα΄
 
«Είναι λυπηρό, ότι μια ομάδα της πόλης μας υποβαθμίζεται, αλλά ήταν αναμενόμενο… Και περισσότερο λυπηρό είναι, ότι στη διοίκηση της ομάδας αυτής, συμμετείχαν σημαίνοντα πρόσωπα της δημοτικής πλειοψηφίας και χρηματοδοτούσαν με μεγάλο ποσό κάθε χρόνο τις δραστηριότητες αυτής της ομάδας. Θέλω να ζητήσω, η οποιαδήποτε ενίσχυση που έχει ψηφιστεί από το Δημοτικό συμβούλιο για φέτος, να μη δοθεί και καλό θα είναι οι δημοτικοί σύμβουλοι της πλειοψηφίας που συμμετείχαν στη διοίκηση της ομάδας, να κληθούν να αποδείξουν, ότι δεν έχουν σχέση με τα ποινικά αδικήματα τα οποία καταλογίζονται στη διοίκηση της ομάδας». 

Σ.Σ.: Τι σας φταίνε οι φίλαθλοι που αγαπούν πραγματικά την ομάδα???
Όσοι έφταιξαν γι΄ αυτη την ξεφτίλα, να πληρωσουν ακριβά!!! Αυτό ζητάει πλέον ο κόσμος της Μπάρτσας!!!
READ MORE - ΚΟΛΑΦΟΣ και ΥΠΟΒΙΒΑΣΜΟΣ για την ομάδα της Κορίνθου

Συνάντηση Αποστολόπουλου με τον Δήμαρχο Ξυλοκάστρου – Ευρωστίνης

Σημαντικά χωροταξικά και πολεοδομικά θέματα συζήτησε χθες στην Τρίπολη με τους Δημάρχους Πύλου - Νέστωρος κ. Δημήτριο Καφαντάρη και Ξυλοκάστρου - Ευρωστίνης κ. Αντώνιο Κλαδούχο ο Γενικός Γραμματέας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου κ. Τάσος Αποστολόπουλος. Κατά τη διάρκεια των διαδοχικών συναντήσεων που είχε με τους Δημάρχους εξετάστηκαν κυρίως τεχνικά ζητήματα και διαπιστώθηκε ότι τα χωροταξικά θέματα που αφορούν στις δύο περιοχές εξελίσσονται ικανοποιητικά και πολύ σύντομα θα ολοκληρωθούν. Τόσο ο Δήμαρχος Πύλου - Νέστωρος κ. Καφαντάρης όσο και ο Δήμαρχος Ξυλοκάστρου - Ευρωστίνης κ. Κλαδούχος εξέφρασαν την ικανοποίησή τους για την πορεία των πολεοδομικών σχεδιασμών των περιοχών τους. Δρομολογήθηκαν λύσεις σε θέματα που έχουν σχέση με την έγκριση και την υπογραφή γεωλογικών μελετών γεγονός που θα επισπεύσει περισσότερο τις απαιτούμενες τυπικές διαδικασίες και θα επιταχύνει την ολοκλήρωση των πολεοδομικών σχεδιασμών προς όφελος των κατοίκων των παραπάνω περιοχών. Κοινή ήταν η διαπίστωση ότι έγιναν ουσιαστικές συζητήσεις και υπήρχε ένα κλίμα γόνιμης και δημιουργικής συνεργασίας μεταξύ του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου κ. Τάσου Αποστολόπουλου και των δύο ΔημάρχωνREAD MORE - Συνάντηση Αποστολόπουλου με τον Δήμαρχο Ξυλοκάστρου – Ευρωστίνης

Ευθύνες στην αστυνομία Βραχατίου και το Λιμεναρχείο Κιάτου από το Δήμο Βέλου για τα λύματα

Το μεγάλο θέμα που κυκλοφόρησε από την περασμένη Τετάρτη σε μεγάλα αθηναϊκά μέσα ενημέρωσης και αφορά αγωγό λυμάτων ξενοδοχείου στο Βραχάτι, με τον οποίο τα λύματα διοχετεύονται στη θάλασσα, απασχόλησε έντονα τους αρμοδίους στο Δήμο Βέλου – Βόχας. Να υπενθυμίσουμε ότι κάτοικοι της περιοχής και λουόμενοι δήλωσαν αγανακτισμένοι για το θέμα, αφού στο σημείο αναδύεται έντονη δυσοσμία και μαζεύει διαφόρων ειδών έντομα που τους έχουν προκαλέσει προβλήματα. Το κυριότερο βέβαια που πρέπει να εξεταστεί είναι, αν τίθεται θέμα και σε τι βαθμό, μόλυνσης της παραλίας στην περιοχή που ειδικά αυτό το μήνα φιλοξενεί χιλιάδες παραθεριστές. Σε επικοινωνία που είχαμε με τον αρμόδιο Αντιδήμαρχο κ. Κ. Παλυβό, μας ενημέρωσε ότι από το Δήμο έχουν κινηθεί όλες οι διαδικασίες για την εις βάθος έρευνα των καταγγελιών, ενώ παράλληλα έχουν γίνει αιτήματα προς τις υπηρεσίες του Υγειονομικού και της αρμόδιας Κτηματικής υπηρεσίας ώστε να προβούν στους ανάλογους ελέγχους στο σημείο. Όπως δήλωσε ο κ. Παλυβός, «ο Δήμος θα είναι αμείλικτος σε θέματα που αφορούν ρύπανση και μόλυνση στην περιοχή και σε θέματα δημόσιας υγείας».
 
Ευθύνες σε αστυνομία και Λιμεναρχείο…
Σε ανακοίνωσή του ο Δήμος Βέλου τονίζει τα εξής: «Προς απάντηση του από 2/8/2011 δημοσιεύματος (ρεπορτάζ) που δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα zougla.gr  σας γνωρίζουμε ότι σύμφωνα με τις συνδυασμένες διατάξεις του Ν.Δ 444/1970 & του Ν.2971/2001, η τοπική και καθ’ ύλην αρμοδιότητα σε χώρους αιγιαλού και παραλίας περιλαμβάνεται στην αρμοδιότητα της τοπικής αστυνομίας που επιλαμβάνεται σε κάθε περίπτωση για κάθε πράξη, ενέργειες ή παράλειψη. Κατ’ ακολουθίας των ανωτέρω εφόσον υφίσταται ρύπανση του υγρού στοιχείου η αρμοδιότητα αυτή υπάγεται στην τοπική λιμενική Αρχή, η οποία στην προκειμένη περίπτωση τυγχάνει υπεύθυνη για τη διενέργεια εργασιών. Ως εκ τούτου ο Δήμος, εκ του Νόμου, δεν δύναται να επιληφθεί στη διευθέτηση του εν λόγω ζητήματος».
READ MORE - Ευθύνες στην αστυνομία Βραχατίου και το Λιμεναρχείο Κιάτου από το Δήμο Βέλου για τα λύματα

Ευχαριστίες για την άμεση επέμβαση σε φωτιά στην Περαχώρα

Προχθές  το βράδυ 2-8-2011, στην περιοχή ΣΤΕΡΝΑ Περαχώρας εκδηλώθηκε πυρκαγιά η οποία προκλήθηκε από  άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία. Η φωτιά δεν έλαβε σοβαρές διαστάσεις και χάρη στην έγκαιρη και αποτελεσματική επέμβαση του πυροσβεστικού σώματος, του συλλόγου πυροπροστασίας δασών Λουτρακίου Περαχώρας και πολλών άλλων εθελοντών, ετέθη σύντομα υπό έλεγχο και τελικά σβήστηκε λίγο μετά τα μεσάνυχτα χωρίς να λάβει μεγαλύτερη έκταση. Εκφράζουμε τις ευχαριστίες μας για την επιτυχή αντιμετώπιση του συμβάντος στο προσωπικό του πυροσβεστικού σώματος, σε όλα τα μέλη του συλλόγου πυροπροστασίας δασών Λουτρακίου Περαχώρας, σε όλους τους αυθόρμητους εθελοντές και στο προσωπικό του δήμου που βρέθηκαν από τους πρώτους στο χώρο της πυρκαγιάς.
READ MORE - Ευχαριστίες για την άμεση επέμβαση σε φωτιά στην Περαχώρα