ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΚΟΡΙΝΘΟΥ

Τρίτη, 17 Μαΐου 2011

Ανακοίνωση για τις αιτήσεις

Γίνεται γνωστό  ότι οι αιτήσεις  για την επανεγγραφή και την εγγραφή των βρεφών και νηπίων , για το σχ. Έτος 2011 – 2012 , γίνονται από 20 Μαΐου 2011 έως 15 Ιουνίου 2011. Καλούνται οι γονείς να παραλάβουν αιτήσεις που υπάρχουν σε κάθε παιδικό σταθμό και στο Γραφείο της Δ/νσης του Οργανισμού. Οι αιτήσεις και τα συνημμένα δικαιολογητικά θα υποβάλλονται στον  παιδικό  σταθμό, στον οποίο οι γονείς ενδιαφέρονται να εγγράψουν το παιδί τους .

Απαιτούμενα δικαιολογητικά για την επανεγγραφή των βρεφών και νηπίων :
1.    Αίτηση γονέα ή κηδεμόνα
2.    Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
3.    Πιστοποιητικό υγείας ( στο οποίο υποχρεωτικά να φαίνεται ότι έχει γίνει ο έλεγχος Mantoux του βρέφους ή του νηπίου)
4.    Βεβαίωση εργασίας πατέρα και μητέρας με τις αποδοχές & φωτοτυπία ασφαλιστικού φορέα ( ένσημα όταν εργάζονται στον ιδιωτικό τομέα)
5.    Βεβαίωση εργοδότη ωραρίου εργασίας γονέων
6.    Φωτοτυπία  τελευταίου εκκαθαριστικού σημειώματος της εφορίας ,         φωτοαντίγραφο τελευταίας  φορολογικής  δήλωσης  (2011) και Ε9
7.    Φωτοτυπία λογαριασμού Δ.Ε.Η. ή Ο.Τ.Ε.
8.    Υπεύθυνη Δήλωση ποιος θα παραλαμβάνει το παιδί και ώρα αποχώρησης
9.    Για αλλοδαπούς (εκτός χωρών Ε.Ε. ) άδεια παραμονής  των 2 γονέων και του βρέφους /νηπίου .
Απαιτούμενα δικαιολογητικά για την εγγραφή των βρεφών και νηπίων :
1.    Αίτηση γονέα ή κηδεμόνα
2.    Ληξιαρχική πράξη γέννησης και πιστοποιητικό γέννησης
3.    Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
4.    Πιστοποιητικό υγείας ( στο οποίο υποχρεωτικά να φαίνεται ότι έχει γίνει ο έλεγχος Mantoux του βρέφους ή του νηπίου)
5.    Βεβαίωση εργασίας πατέρα και μητέρας με τις αποδοχές & φωτοτυπία ασφαλιστικού φορέα ( ένσημα όταν εργάζονται στον ιδιωτικό τομέα)
6.    Βεβαίωση εργοδότη ωραρίου εργασίας γονέων
7.    Φωτοτυπία  τελευταίου εκκαθαριστικού σημειώματος της εφορίας , φωτοαντίγραφο τελευταίας  φορολογικής  δήλωσης  (2011) και Ε9
8.    Φωτοτυπία λογαριασμού Δ.Ε.Η. ή Ο.Τ.Ε.
9.    Υπεύθυνη Δήλωση ποιος θα παραλαμβάνει το παιδί και ώρα αποχώρησης
10.    Για αλλοδαπούς (εκτός χωρών Ε.Ε. ) άδεια παραμονής  των 2 γονέων και του βρέφους /νηπίου .     Πληρ: Καρδάρα Άννα                                            
           Δ\νση: Πυλαρινού  84
          Τηλ. (: (27410) 25717                                                  
           FAX: (27410) 76454