Συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Παρασκευή, 13 Μαΐου 2011

Στο Δημοτικό Κατάστημα (Ιάσονος & Εθν. Αντιστάσεως, Λουτράκι, 2ος όροφος) την 18η Μαΐου 2011, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 π.μ. θα συνεδριάσει η επιτροπή ποιότητας ζωής. Τα θέματα που θα συζητηθούν και περιλαμβάνονται στην ημερήσια διάταξη είναι: 1.Εισήγηση επί της παράτασης ή μη του ωραρίου λειτουργίας μουσικών οργάνων των καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος Δήμου μας. 2. Εισήγηση επί της τροποποίησης & συμπλήρωσης του Κανονισμού λειτουργίας παραχωρούμενων για απλή χρήση χώρων αιγιαλού & παραλίας & καθορισμού αυτών, στη Δημοτική Ενότητα Λουτρακίου - Περαχώρας. 3. Εισήγηση επί του Κανονισμού λειτουργίας του 2ου Δημοτικού Κοιμητηρίου Λουτρακίου στη θέση “’Ασπρα Χώματα”. 4. Εισήγηση επί της αναστολής ή μη χορήγησης αδειών ίδρυσης και λειτουργίας καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος, για ορισμένες χρήσεις.